Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 27
Homes 2019/2020 7
Mulleres 2019/2020 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.175
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.079
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 96
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 8,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 43,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 11,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.215
Homes 2019/2020 500
Mulleres 2019/2020 1.715
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.100
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.800
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.823
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.511
% créditos repetidos 2019/2020 7,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,87

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 16
Homes 2018/2019 3
Mulleres 2018/2019 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 789
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 765
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 3,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 49,31
Taxa de evaluación 2018/2019 84,6
Taxa de éxito 2018/2019 98,2
Taxa de rendemento 2018/2019 83,08
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 90,5
Taxa de graduación 2017/2018 82,35
Taxa de abandono 2016/2017 10,34

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 20
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.095
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.083
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,75
Taxa de evaluación 2017/2018 87,72
Taxa de éxito 2017/2018 99,22
Taxa de rendemento 2017/2018 87,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 96,06
Taxa de graduación 2016/2017 48,28
Taxa de abandono 2015/2016 4,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo Básico

Psicopatoloxía da Linguaxe e Trastornos no Desenvolvemento da Linguaxe e a Comunicación
11
0
0
Bases Biolóxicas da Linguaxe
2
0
0
A Avaliación Psicolóxica das Alteracións da Linguaxe e a Comunicación
6
0
0
Métodos e Deseños na Investigación da Linguaxe
12
0
0
Análise de Casos Prácticos a través dun Paquete Estatístico
2
0
0
Neuroloxía da Linguaxe
3
0
0
A Análise dos Discursos Narrativos nas Relacións de Apego
4
0
0
O Proceso de Investigación nas Dificultades da Linguaxe: Orientacións para o TFM
1
0
0

Módulo de Intensificación en Avaliación e Diagnose

Avaliación dos Problemas de Comunicación e Linguaxe no T.E.A.
4
0
1
Propostas de Avaliación e Diagnóstico das Dificultades na Aprendizaxe da Lectura e Escritura. O Caso da Dislexia.
6
0
0
Avaliación do Desenvolvemento da Linguaxe e a Comunicación
12
0
0
Técnica e Hixiene Vogal para o Uso Correcto da Voz
1
0
0
Avaliación dos Procesos Cognitivo-Lingüísticos Implicados na Aprendizaxe Lecto-Escritora
14
0
0
Avaliación da Lectura en Xordos. Cara a unha Educación Inclusiva
3
0
0

Módulo de Intensificación en Intervención

Intervención nas Alteracións da Linguaxe, Fala, Audición e Voz: da Teoría á Práctica Clínica
12
0
0
Intervención nos Problemas de Comunicación e Linguaxe en T.E.A e algunhas Propostas Informáticas para a Intervención
5
0
0
O Papel do Contexto Familiar no Tratamento das Alteracións da Comunicación e a Linguaxe
3
0
0
A Intervención en Trastornos Específicos e Derivados doutros Procesos e Alteracións
9
0
0
Prevención das Dificultades Lecto-Escritoras no Ámbito Educativo
13
0
0

Módulo Prácticum

Prácticas Externas (Prácticum)
11
0
0

Módulo Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
5
1
10

Superado Non superado Non presentado

Módulo Básico

Psicopatoloxía da Linguaxe e Trastornos no Desenvolvemento da Linguaxe e a Comunicación
18
0
0
Bases Biolóxicas da Linguaxe
2
0
0
A Avaliación Psicolóxica das Alteracións da Linguaxe e a Comunicación
9
0
0
Métodos e Deseños na Investigación da Linguaxe
14
1
2
Análise de Casos Prácticos a través dun Paquete Estatístico
0
0
1
O Proceso da Investigación Cualitativa nos Estudos sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
0
0
1
Neuroloxía da Linguaxe
1
0
0
A Análise dos Discursos Narrativos nas Relacións de Apego
4
0
1
O Proceso de Investigación nas Dificultades da Linguaxe: Orientacións para o TFM
6
0
0

Módulo de Intensificación en Avaliación e Diagnose

Avaliación dos Problemas de Comunicación e Linguaxe no T.E.A.
9
0
3
Avaliación dos Trastornos da Linguaxe e Audición desde a Práctica Clínica
2
0
1
Propostas de Avaliación e Diagnóstico das Dificultades na Aprendizaxe da Lectura e Escritura. O Caso da Dislexia.
7
0
0
Avaliación do Desenvolvemento da Linguaxe e a Comunicación
18
0
0
Técnica e Hixiene Vogal para o Uso Correcto da Voz
9
0
0
Avaliación dos Procesos Cognitivo-Lingüísticos Implicados na Aprendizaxe Lecto-Escritora
16
0
0
Avaliación da Lectura en Xordos. Cara a unha Educación Inclusiva
4
0
0

Módulo de Intensificación en Intervención

Intervención nas Alteracións da Linguaxe, Fala, Audición e Voz: da Teoría á Práctica Clínica
16
1
1
Intervención nos Problemas de Comunicación e Linguaxe en T.E.A e algunhas Propostas Informáticas para a Intervención
3
0
2
Intervención nas Alteracións da Aprendizaxe da Lecto-Escritura e Achegas das TIC
7
0
1
A Intervención en Trastornos Específicos e Derivados doutros Procesos e Alteracións
3
0
0
Prevención das Dificultades Lecto-Escritoras no Ámbito Educativo
15
0
2

Módulo Prácticum

Prácticas Externas (Prácticum)
14
0
2

Módulo Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
6

Superado Non superado Non presentado

Módulo Básico

Psicopatoloxía da Linguaxe e Trastornos no Desenvolvemento da Linguaxe e a Comunicación
14
0
10
Bases Biolóxicas da Linguaxe
3
0
3
A Avaliación Psicolóxica das Alteracións da Linguaxe e a Comunicación
8
0
6
Métodos e Deseños na Investigación da Linguaxe
14
0
10
Análise de Casos Prácticos a través dun Paquete Estatístico
0
0
1
O Proceso da Investigación Cualitativa nos Estudos sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías
1
0
1
Neuroloxía da Linguaxe
4
0
4
A Análise dos Discursos Narrativos nas Relacións de Apego
3
0
1
O Proceso de Investigación nas Dificultades da Linguaxe: Orientacións para o TFM
1
0
1

Módulo de Intensificación en Avaliación e Diagnose

Avaliación dos Problemas de Comunicación e Linguaxe no T.E.A.
8
0
8
Avaliación dos Trastornos da Linguaxe e Audición desde a Práctica Clínica
4
0
1
Propostas de Avaliación e Diagnóstico das Dificultades na Aprendizaxe da Lectura e Escritura. O Caso da Dislexia.
3
0
2
Avaliación do Desenvolvemento da Linguaxe e a Comunicación
14
0
10
Técnica e Hixiene Vogal para o Uso Correcto da Voz
5
0
0
Avaliación dos Procesos Cognitivo-Lingüísticos Implicados na Aprendizaxe Lecto-Escritora
14
0
10
Avaliación da Lectura en Xordos. Cara a unha Educación Inclusiva
1
0
4

Módulo de Intensificación en Intervención

Intervención nas Alteracións da Linguaxe, Fala, Audición e Voz: da Teoría á Práctica Clínica
14
0
10
Intervención nos Problemas de Comunicación e Linguaxe en T.E.A e algunhas Propostas Informáticas para a Intervención
4
0
7
Intervención nas Alteracións da Aprendizaxe da Lecto-Escritura e Achegas das TIC
1
0
2
O Papel do Contexto Familiar no Tratamento das Alteracións da Comunicación e a Linguaxe
2
0
2
A Intervención en Trastornos Específicos e Derivados doutros Procesos e Alteracións
8
0
2
Prevención das Dificultades Lecto-Escritoras no Ámbito Educativo
15
0
10

Módulo Prácticum

Prácticas Externas (Prácticum)
12
0
10

Módulo Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
17
0
14

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 20