Máster Universitario en Enxeñaría Industrial

2020/2021 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 73
Homes 2019/2020 53
Mulleres 2019/2020 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 4.190
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 4.014
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 175,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 4,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,39

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 652
Homes 2019/2020 500
Mulleres 2019/2020 152
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 36.080
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 26.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 5.271
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.109
% créditos repetidos 2019/2020 26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,33

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 37
Homes 2018/2019 26
Mulleres 2018/2019 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.154
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.154
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 58,22
Taxa de evaluación 2018/2019 94,99
Taxa de éxito 2018/2019 96,48
Taxa de rendemento 2018/2019 91,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 714
Homes 2018/2019 547
Mulleres 2018/2019 167
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 37.260
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 26.870
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.129
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.262
% créditos repetidos 2018/2019 27,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,19
Taxa de evaluación 2018/2019 76,05
Taxa de éxito 2018/2019 79,79
Taxa de rendemento 2018/2019 60,68

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 601
Homes 2017/2018 458
Mulleres 2017/2018 143
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.630
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,06
Taxa de evaluación 2017/2018 71,76
Taxa de éxito 2017/2018 79,77
Taxa de rendemento 2017/2018 57,24

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

M1. Tecnoloxías Industriais (GEM)

Tecnoloxía Eléctrica
27
2
5
Enxeñaría de Procesos de Fabricación
35
0
0
Enxeñaría de Procesos Químicos
33
1
1
Enxeñaría Térmica
19
1
0
Tecnoloxía Enerxética
19
0
1
Electrónica e Instrumentación
29
0
2
Automatización Industrial
29
0
0
Tecnoloxía de Sistemas de Control
34
0
2

M1. Tecnoloxías Industriais (GETI)

Deseño e Ensaio de Máquinas
15
2
6

M2. Xestión

Organización da Produción
37
0
0
Dirección de Empresas
36
0
1
Innovación Industrial
36
0
1

M3. Instalacións, Plantas e Construcións Complementarias (GETI)

Enxeñaría de Estruturas
17
2
4

M3. Instalacións, Plantas e Construcións Complementarias (GEM)

Verificación, Diagnóstico e Control
35
0
1
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais
27
7
0
Instalacións
34
1
1
Instalacións Eléctricas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 40