Máster Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica

2019/2020 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Díaz Díaz, Ana María
Secretario/a
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 48
Homes 2019/2020 31
Mulleres 2019/2020 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.834
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.834
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 59,03
Taxa de evaluación 2019/2020 90,31
Taxa de éxito 2019/2020 98,53
Taxa de rendemento 2019/2020 88,99
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 100
Taxa de graduación 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 651
Homes 2019/2020 497
Mulleres 2019/2020 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 35.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 26.580
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 5.283
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.122
% créditos repetidos 2019/2020 26,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,28
Taxa de evaluación 2019/2020 82,66
Taxa de éxito 2019/2020 86,15
Taxa de rendemento 2019/2020 71,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 17
Homes 2018/2019 14
Mulleres 2018/2019 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 991,5
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 991,5
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 58,32
Taxa de evaluación 2018/2019 96,97
Taxa de éxito 2018/2019 99,38
Taxa de rendemento 2018/2019 96,37

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 714
Homes 2018/2019 547
Mulleres 2018/2019 167
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 37.260
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 26.870
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.129
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.262
% créditos repetidos 2018/2019 27,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,19
Taxa de evaluación 2018/2019 76,05
Taxa de éxito 2018/2019 79,79
Taxa de rendemento 2018/2019 60,68

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 601
Homes 2017/2018 458
Mulleres 2017/2018 143
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.630
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,06
Taxa de evaluación 2017/2018 71,76
Taxa de éxito 2017/2018 79,77
Taxa de rendemento 2017/2018 57,24

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Tecnoloxía Naval

Proceso Integral do Proxecto do Buque
29
2
1
Hidrodinámica Computacional
17
0
1
Análise Numérica de Estruturas
16
0
0
Comportamento e Maniobrabilidade
16
0
1
Deseño e Optimización de Plantas de Enerxía e Propulsión
26
0
3
Estabilidade en Avarías
27
0
4

Módulo de Tecnoloxía Oceánica

Aproveitamento de Recursos Mariños
27
0
3
Oceanografía
26
2
1
Dinámica de Artefactos Oceánicos
15
0
1

Módulo de Xestión e Explotación de Industrias Marítimas

Análise e Optimización do Ciclo de Vida
15
0
0
Xestión e Organización da Produción
15
0
0
Loxística, Distribución e Transporte Marítimo
16
0
0
Mantemento e Apoio Loxístico Integrado
28
0
3

Módulo de Obrigatorias

Mecánica de Medios Continuos Computacional
26
0
3
Métodos Numéricos
27
2
2

Módulo de Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
9
0
8

Módulo de Prácticas Externas

Prácticas Externas
18
0
0

Módulo de Fundamentos: Graos con Tecnoloxía Específica en Estruturas Mariñas

Sistemas de Propulsión
6
0
0
Máquinas e Motores Térmicos Mariños
6
0
0
Equipos e Servizos
7
0
0

Módulo de Fundamentos: Graos con Tecnoloxía Específica en Propulsión e Servizos do Buque

Proxectos de Buques e Artefactos
12
0
2
Ampliación de Hidrostática e Hidrodinámica
12
0
0
Estruturas Navais
12
0
2

Módulo de Fundamentos: Graos con Tec. Esp. en Estructuras Mariñas, e Propulsión e Servizos do Buque

Novas Tecnoloxías de Enxeñaría Naval
9
0
2
Contabilidade, Planificación e Control de Custos
9
0
2
Climatización e Refrixeración
9
1
1
Sistemas de Control
10
0
1

Módulo de Optativas

Iniciación á Investigación
1
0
1
Prácticas Externas Optativas
18
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Tecnoloxía Naval

Proceso Integral do Proxecto do Buque
15
0
1
Deseño e Optimización de Plantas de Enerxía e Propulsión
16
0
1
Estabilidade en Avarías
16
0
1

Módulo de Tecnoloxía Oceánica

Aproveitamento de Recursos Mariños
15
0
1
Oceanografía
17
0
0

Módulo de Xestión e Explotación de Industrias Marítimas

Mantemento e Apoio Loxístico Integrado
15
1
0

Módulo de Obrigatorias

Mecánica de Medios Continuos Computacional
16
0
1
Métodos Numéricos
15
0
1

Módulo de Fundamentos: Graos con Tecnoloxía Específica en Estruturas Mariñas

Sistemas de Propulsión
7
0
0
Máquinas e Motores Térmicos Mariños
7
0
0
Equipos e Servizos
7
0
0

Módulo de Fundamentos: Graos con Tecnoloxía Específica en Propulsión e Servizos do Buque

Proxectos de Buques e Artefactos
4
0
0
Ampliación de Hidrostática e Hidrodinámica
5
0
0
Estruturas Navais
5
0
0

Módulo de Fundamentos: Graos con Tec. Esp. en Estructuras Mariñas, e Propulsión e Servizos do Buque

Novas Tecnoloxías de Enxeñaría Naval
5
0
0
Contabilidade, Planificación e Control de Custos
5
0
0
Climatización e Refrixeración
5
0
0
Sistemas de Control
5
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 20