Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía

2021/2022 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Díaz Díaz, Ana María
Secretaria
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinadora de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Artiaga Díaz, Ramón Pedro
Vogal PDI
Díaz Díaz, Ana María
Vogal PDI
Naya Fernández, Salvador
Vogal PDI
Tarrío Saavedra, Javier
Vogal PDI
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 10
Homes 2021/2022 7
Mulleres 2021/2022 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 600
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 600
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 0
% créditos repetidos 2021/2022 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 60
Taxa de evaluación 2021/2022 100
Taxa de éxito 2021/2022 100
Taxa de rendemento 2021/2022 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 100
Taxa de graduación 2020/2021 100

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 590
Homes 2021/2022 450
Mulleres 2021/2022 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 32.590
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 22.770
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 6.408
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 3.410
% créditos repetidos 2021/2022 30,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 55,24
Taxa de evaluación 2021/2022 74,74
Taxa de éxito 2021/2022 72,74
Taxa de rendemento 2021/2022 54,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 3
Homes 2020/2021 1
Mulleres 2020/2021 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 180
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 180
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 60
Taxa de evaluación 2020/2021 100
Taxa de éxito 2020/2021 100
Taxa de rendemento 2020/2021 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 100
Taxa de graduación 2019/2020 100
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 543
Homes 2020/2021 417
Mulleres 2020/2021 126
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 30.370
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 23.310
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 4.241
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.826
% créditos repetidos 2020/2021 23,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 55,94
Taxa de evaluación 2020/2021 75,99
Taxa de éxito 2020/2021 74,29
Taxa de rendemento 2020/2021 56,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 3
Homes 2019/2020 2
Mulleres 2019/2020 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 159
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 159
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53
Taxa de evaluación 2019/2020 100
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 100
Taxa de graduación 2018/2019 100
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 505
Homes 2019/2020 394
Mulleres 2019/2020 111
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 28.880
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 19.910
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.961
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.005
% créditos repetidos 2019/2020 31,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,18
Taxa de evaluación 2019/2020 80,87
Taxa de éxito 2019/2020 82,96
Taxa de rendemento 2019/2020 67,09

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 10