Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente/a
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente/a
Díaz Díaz, Ana María
Secretario/a
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador/a de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador/a de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador/a de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador/a de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador/a de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador/a de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinador/a de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 3
Homes 2019/2020 2
Mulleres 2019/2020 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 159
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 159
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53
Taxa de evaluación 2019/2020 100
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 100
Taxa de graduación 2018/2019 100
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 651
Homes 2019/2020 497
Mulleres 2019/2020 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 35.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 26.580
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 5.283
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.122
% créditos repetidos 2019/2020 26,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,28
Taxa de evaluación 2019/2020 82,66
Taxa de éxito 2019/2020 86,15
Taxa de rendemento 2019/2020 71,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 9
Homes 2018/2019 5
Mulleres 2018/2019 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 501
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 501
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,67
Taxa de evaluación 2018/2019 100
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2017/2018 100
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 714
Homes 2018/2019 547
Mulleres 2018/2019 167
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 37.260
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 26.870
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.129
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.262
% créditos repetidos 2018/2019 27,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,19
Taxa de evaluación 2018/2019 76,05
Taxa de éxito 2018/2019 79,79
Taxa de rendemento 2018/2019 60,68

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 3
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 180
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60
Taxa de evaluación 2017/2018 100
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 100
Taxa de abandono 2015/2016 20

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 601
Homes 2017/2018 458
Mulleres 2017/2018 143
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.630
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,06
Taxa de evaluación 2017/2018 71,76
Taxa de éxito 2017/2018 79,77
Taxa de rendemento 2017/2018 57,24

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo 2. UDC

Introdución aos Materiais Complexos
2
0
0
Viscoelasticidade de Materiais
2
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Fundamentais
2
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Avanzados
2
0
0
Análise Estatística de Datos
2
0
0
Aplicacións á Protección do Medio Ambiente
2
0
0
Tratamentos Térmicos e Análises mediante Láser
2
0
0

Módulo 1. U Paris 7

Reofísica de Fluídos Complexos
3
0
0
Materiais Estruturados. Nanomateriais
3
0
0
Fisicoquímica de Polímeros
3
0
0
Física Estatística de Polímeros,Técnicas de Dispersión de Luz. Microscopía
3
0
0
Física da Materia Branda, Interfaces
3
0
0
Mecánica dos Medios Continuos
3
0
0

Módulo 3. TFM

Traballo Fin de Máster
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo 2. UDC

Introdución aos Materiais Complexos
9
0
0
Viscoelasticidade de Materiais
9
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Fundamentais
9
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Avanzados
9
0
0
Análise Estatística de Datos
9
0
0
Aplicacións á Protección do Medio Ambiente
9
0
0
Tratamentos Térmicos e Análises mediante Láser
4
0
0
Fatiga Termomecánica
5
0
0

Módulo 1. U Paris 7

Reofísica de Fluídos Complexos
8
0
0
Materiais Estruturados. Nanomateriais
8
0
0
Fisicoquímica de Polímeros
8
0
0
Física Estatística de Polímeros,Técnicas de Dispersión de Luz. Microscopía
8
0
0
Física da Materia Branda, Interfaces
8
0
0
Mecánica dos Medios Continuos
8
0
0

Módulo 3. TFM

Traballo Fin de Máster
8
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo 2. UDC

Introdución aos Materiais Complexos
3
0
0
Viscoelasticidade de Materiais
3
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Fundamentais
3
0
0
Propiedades Termomecánicas de Materiais. Métodos Avanzados
3
0
0
Análise Estatística de Datos
3
0
0
Aplicacións á Protección do Medio Ambiente
3
0
0
Tratamentos Térmicos e Análises mediante Láser
3
0
0

Módulo 1. U Paris 7

Reofísica de Fluídos Complexos
3
0
0
Materiais Estruturados. Nanomateriais
3
0
0
Fisicoquímica de Polímeros
3
0
0
Física Estatística de Polímeros,Técnicas de Dispersión de Luz. Microscopía
3
0
0
Física da Materia Branda, Interfaces
3
0
0
Mecánica dos Medios Continuos
3
0
0

Módulo 3. TFM

Traballo Fin de Máster
3
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 10