Máster Universitario en Banca e Finanzas

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Muiño Vázquez, María Flora
Vicepresidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
García Arthus, Emilia Luísa
Vogal PDI
Mariz Pérez, Rosa María
Vogal PDI
Rungo, Paolo
Vogal PDI
Vilar Rodríguez, Margarita
Vogal PDI
Cornes Herrero, Isabel
Vogal Estudante
Pedrouzo Miguélez, Sara
Vogal Estudante
López Dosil, Ana Belén
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Lado Sestayo, Rubén
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Martínez Traba, Marta
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 50
Homes 2019/2020 27
Mulleres 2019/2020 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.655
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.473
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 57
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 125
% créditos repetidos 2019/2020 11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 33,1
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.038
Homes 2019/2020 1.069
Mulleres 2019/2020 969
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.200
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.580
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.920
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.720
% créditos repetidos 2019/2020 26,46
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,1

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 50
Homes 2018/2019 29
Mulleres 2018/2019 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.480
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.278
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 91
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 111
% créditos repetidos 2018/2019 13,65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 29,6
Taxa de evaluación 2018/2019 80,68
Taxa de éxito 2018/2019 92,38
Taxa de rendemento 2018/2019 74,53
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 92,47
Taxa de graduación 2017/2018 65
Taxa de abandono 2016/2017 38,1

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.097
Homes 2018/2019 1.127
Mulleres 2018/2019 970
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 110.700
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.480
% créditos repetidos 2018/2019 27,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,79
Taxa de evaluación 2018/2019 83,42
Taxa de éxito 2018/2019 74,83
Taxa de rendemento 2018/2019 62,43

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 49
Homes 2017/2018 21
Mulleres 2017/2018 28
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.364
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.168
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 94
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 102
% créditos repetidos 2017/2018 14,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 27,84
Taxa de evaluación 2017/2018 85,7
Taxa de éxito 2017/2018 97,6
Taxa de rendemento 2017/2018 83,65
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 90,08
Taxa de graduación 2016/2017 33,33
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.070
Homes 2017/2018 1.068
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.800
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.620
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.350
% créditos repetidos 2017/2018 24,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,48
Taxa de evaluación 2017/2018 83,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,42
Taxa de rendemento 2017/2018 63,32

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Fiscalidade das Operacións e dos Instrumentos Financeiros
18
0
3
Mercados Financeiros
20
1
0
Técnicas Estatístico-Econométricas Aplicadas
18
5
0
Análise e Xestión de Riscos
18
0
3
Instrumentos Financeiros Derivados
19
1
3
Macroeconomía en Economías Abertas
19
0
3
Sistema Financeiro
19
2
2
Valoración de Activos Financeiros
19
3
2
Contabilidade de Entidades e Instrumentos Financeiros
19
0
3
Banca
19
3
0
Sistemas de Información
19
2
1
Valoración Financeira
18
3
1
Traballo Fin de Máster
18
0
31
Prácticas en Empresa
16
0
3
Dereito da Intermediación Financeira
20
0
3
Marketing Financeiro
17
5
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Fiscalidade das Operacións e dos Instrumentos Financeiros
20
0
0
Mercados Financeiros
20
0
0
Técnicas Estatístico-Econométricas Aplicadas
19
1
0
Análise e Xestión de Riscos
20
0
0
Instrumentos Financeiros Derivados
19
1
1
Macroeconomía en Economías Abertas
20
0
0
Sistema Financeiro
20
1
0
Valoración de Activos Financeiros
20
1
0
Contabilidade de Entidades e Instrumentos Financeiros
21
0
0
Banca
20
1
0
Sistemas de Información
20
0
0
Valoración Financeira
20
1
0
Traballo Fin de Máster
18
0
31
Prácticas en Empresa
14
0
1
Dereito da Intermediación Financeira
18
1
0
Marketing Financeiro
19
1
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Fiscalidade das Operacións e dos Instrumentos Financeiros
13
0
0
Mercados Financeiros
13
0
8
Técnicas Estatístico-Econométricas Aplicadas
13
0
8
Análise e Xestión de Riscos
13
0
8
Instrumentos Financeiros Derivados
13
2
8
Macroeconomía en Economías Abertas
13
0
0
Sistema Financeiro
11
2
0
Valoración de Activos Financeiros
13
1
8
Contabilidade de Entidades e Instrumentos Financeiros
12
1
0
Banca
12
1
0
Sistemas de Información
13
0
8
Valoración Financeira
17
1
8
Traballo Fin de Máster
10
0
36
Prácticas en Empresa
12
0
0
Dereito da Intermediación Financeira
13
0
0
Marketing Financeiro
13
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Análise económica do sector inmobiliario español

Análise rendibilidade-risco do mercado de criptomoedas no marco da teoría do mercado de capitais

As Fintech de Crowdfunding: Unha visión global do financiamento participativo

Banca minorista e banca de servizos: Os novos sistemas de pago españois nunha perspectiva europea

Bitcoin, un activo alternativo de investimento

Condicións e TAE dos préstamos hipotecarios en España

Financiamento de Start ups

O impacto dos criptoactivos no mercado financeiro

O mercado hipotecario español no S. XXI. Análise e evolución das condicións aplicadas nos contratos de préstamo hipotecario

Opcións gap

Valoración de empresas no ámbito bolsista: análise comparativa e aplicación ao caso de Iberdrola, S.A.

A Banca Electrónica en España: evolución e estado da cuestión

A financiarización en España; o enfoque macroéconomico e as perspectivas das sociedades non financieiras

Análise da viabilidade económico-financeira e da capacidade de xeración de valor dun proxecto de enerxía eólica no Uruguai.

Analise do Impacto das "Insurtechs" no Sector Asegurador Español

Análise do sector asegurador español: competencia e concentración

Análise Económica e Financeira á vista de reestruturación bancaria baseada nalgúns dos seus axentes (2003-2018)

Branqueo de Capitais: Concepto, técnicas empregadas e elementos que fan un país mais atractivo

Descentralización monetaria: análise econométrica das criptomonedas

Estudo das Tarxetas de Pago dende a Perspectiva dunha Entidade Financieira. CaixaBank

Introdución ás finanzas islámicas

Investimento en renda fixa e renda variable: creación de un fondo de investimento

O área SEPA: instrumentos de pago, regulación e evolución das Directivas de Servizos de Pago

O futuro da TAE en España: o efecto das novas leis hipotecarias (iAJD), a través da paquetización (seguros), e da taxa de morosidade.

O papel do tipo de cambio na actividade económica: análise da situación na economía emerxente China

Opcións binarias

Opcións Compostas

Start Up Finance

Xestión do risco dos activos de renta fixa

A banca ética, unha alternativa ante a crise? Unha análise en perspectiva.

A financiación das sociedades non financieras españolas a través da emisión de títulos de renta fixa

A formación de carteiras óptimas: Modelos de Markowitz, Sharpe e Black - Litterman.

Análise dun producto estructurado: contrato de compra e venda de opcións

Análise dun producto estructurado: Fondo de Investimento Garantido

Análise dun produto estructurado: depósito estructurado

Análise financeira das empresas gandeiras logo da desaparición da cota leiteira. Aplicación de técnicas estatísticas multivariantes en R

As emisións de renda fixa privada en España: con especial mención ás sociedades de titulización

As fintech en España: situación actual e perspectivas de futuro

Axencias de rating: Aspectos xerais e análise do caso de Credit Karma

Contrastación empírica do efecto Fisher en 11 países da UE

Dúas reestructuracións bancarias: España e Irlanda. Perspectivas de futuro da banca minorista

Endeudamiento familiar e crecemento económico en España: unha análise a longo prazo

Evolución da débeda pública en España dende o inicio da crise (2008-2017)

O papel da incerteza e a volatilidade nos índices bolsistas: Análise empírica do IBEX 35

O Sistema de Pensións en España. Situación actual e retos de futuro

Risco de mercado, comprensión e aplicación práctica dun conxunto de bonos do Tesouro Público

Sociedades de Garantía Recíproca

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 30