Máster Universitario en Acuicultura

2019/2020 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente/a
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Freire García, Antía
Vogal Estudante
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Vigo Díaz, Noelia
Vogal Estudante
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente/a
Beceiro González, María Elisa
Vicepresidente/a
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Ruíz Bolaños, Isabel
Vogal PDI
Maceiras Bouza, Alejandro
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador/a de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador/a de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador/a de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador/a de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador/a de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador/a de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador/a de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador/a de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador/a de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinador/a de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 9
Homes 2019/2020 3
Mulleres 2019/2020 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 330
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 330
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 36,67
Taxa de evaluación 2019/2020 100
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 100
Taxa de graduación 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 861
Homes 2019/2020 333
Mulleres 2019/2020 528
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 47.310
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 37.350
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.322
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.642
% créditos repetidos 2019/2020 21,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,95
Taxa de evaluación 2019/2020 93,72
Taxa de éxito 2019/2020 89,72
Taxa de rendemento 2019/2020 84,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 7
Homes 2018/2019 3
Mulleres 2018/2019 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 420
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 420
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 60
Taxa de evaluación 2018/2019 100
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 100

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 829
Homes 2018/2019 328
Mulleres 2018/2019 501
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.630
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.610
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.127
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.897
% créditos repetidos 2018/2019 21,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,25
Taxa de evaluación 2018/2019 91,27
Taxa de éxito 2018/2019 79,76
Taxa de rendemento 2018/2019 72,8

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo Básico

Introdución á Acuicultura
2
0
0
Bioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables
2
0
0
Bioloxía das Algas Cultivables
2
0
0
Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables
2
0
0
Xenética Aplicada á Acuicultura
2
0
0
Inmunoloxía dos Animais Acuáticos Cultivables
2
0
0

Módulo de Patoloxía

Patoloxía en Acuicultura
2
0
0
Diagnóstico de Enfermidades
1
0
0
Desenvolvemento de Ferramentas de Prevención e Control
1
0
0

Módulo de Cultivo I

Alimentación e Nutrición
2
0
0
Calidade e Xestión da Auga
1
0
0
Toxicoloxía e Mareas Tóxicas
1
0
0

Módulo de Cultivo II

Cultivo de Microalgas e Zooplancton
2
0
0
Cultivo de Macroalgas
2
0
0
Cultivo de Peixes
2
0
0
Cultivo doutros Invertebrados
2
0
0

Módulo de Biotecnoloxía

Mellora Xenética
2
0
0
Xestión de Recursos Xenéticos en Acuicultura
1
0
0
Aplicacións Biotecnolóxicas en Acuicultura
1
0
0

Módulo de Especialización e Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
7
0
0
Prácticas en Empresa
7
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo Básico

Introdución á Acuicultura
7
0
0
Bioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables
7
0
0
Bioloxía das Algas Cultivables
7
0
0
Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables
7
0
0
Xenética Aplicada á Acuicultura
7
0
0
Inmunoloxía dos Animais Acuáticos Cultivables
7
0
0

Módulo de Patoloxía

Patoloxía en Acuicultura
7
0
0
Diagnóstico de Enfermidades
7
0
0
Ferramentas para a Análise Epidemiolóxica
1
0
0

Módulo de Cultivo I

Alimentación e Nutrición
7
0
0
Calidade e Xestión da Auga
7
0
0
Xestión de Empresas Acuícolas
7
0
0

Módulo de Cultivo II

Cultivo de Microalgas e Zooplancton
7
0
0
Cultivo de Peixes
7
0
0
Cultivo de Moluscos Bivalvos
7
0
0
Cultivo doutros Invertebrados
6
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 10