Máster Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidenta
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidenta
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Cernadas Varela, Lucía
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 33
Homes 2020/2021 12
Mulleres 2020/2021 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.263
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.083
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 153
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 27
% créditos repetidos 2020/2021 14,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 38,27
Taxa de evaluación 2020/2021 77,91
Taxa de éxito 2020/2021 96,04
Taxa de rendemento 2020/2021 74,82
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 95,24
Taxa de graduación 2019/2020 65
Taxa de abandono 2018/2019 25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.057
Homes 2020/2021 303
Mulleres 2020/2021 754
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 58.080
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 52.240
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.581
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.258
% créditos repetidos 2020/2021 10,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,94
Taxa de evaluación 2020/2021 88,75
Taxa de éxito 2020/2021 85,13
Taxa de rendemento 2020/2021 75,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 33
Homes 2019/2020 10
Mulleres 2019/2020 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.242
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.110
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 96
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 36
% créditos repetidos 2019/2020 10,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 37,64
Taxa de evaluación 2019/2020 85,27
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 85,27
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 91,35
Taxa de graduación 2018/2019 50
Taxa de abandono 2017/2018 23,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 593
Homes 2019/2020 145
Mulleres 2019/2020 448
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 32.750
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 27.540
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.907
% créditos repetidos 2019/2020 15,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,22
Taxa de evaluación 2019/2020 88,83
Taxa de éxito 2019/2020 90,05
Taxa de rendemento 2019/2020 79,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 33
Homes 2018/2019 15
Mulleres 2018/2019 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.035
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 843
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 168
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 24
% créditos repetidos 2018/2019 18,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 31,36
Taxa de evaluación 2018/2019 71,88
Taxa de éxito 2018/2019 98,39
Taxa de rendemento 2018/2019 70,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 83,92
Taxa de graduación 2017/2018 47,62
Taxa de abandono 2016/2017 35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 573
Homes 2018/2019 164
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.270
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.320
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.845
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.100
% créditos repetidos 2018/2019 19,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,57
Taxa de evaluación 2018/2019 84,99
Taxa de éxito 2018/2019 82,9
Taxa de rendemento 2018/2019 70,45

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 20