Máster Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Eirín García, María Leticia
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
López Viñas, Xoán Luís
Vogal PDI
Blanco Gallego, Erea
Vogal Estudante
Sanmartín García, Celtia
Vogal Estudante
Vázquez Bao, Ángela
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 33
Homes 2019/2020 10
Mulleres 2019/2020 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.242
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.110
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 96
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 36
% créditos repetidos 2019/2020 10,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 37,64
Taxa de evaluación 2019/2020 80,43
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 80,43
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 89,74
Taxa de graduación 2018/2019 40
Taxa de abandono 2017/2018 23,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 592
Homes 2019/2020 145
Mulleres 2019/2020 447
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 32.660
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 27.440
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.312
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.907
% créditos repetidos 2019/2020 15,98
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,17
Taxa de evaluación 2019/2020 88,69
Taxa de éxito 2019/2020 89,99
Taxa de rendemento 2019/2020 79,82

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 33
Homes 2018/2019 15
Mulleres 2018/2019 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.035
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 843
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 168
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 24
% créditos repetidos 2018/2019 18,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 31,36
Taxa de evaluación 2018/2019 71,88
Taxa de éxito 2018/2019 98,39
Taxa de rendemento 2018/2019 70,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 83,92
Taxa de graduación 2017/2018 47,62
Taxa de abandono 2016/2017 35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 573
Homes 2018/2019 164
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.270
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.320
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.845
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.100
% créditos repetidos 2018/2019 19,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,57
Taxa de evaluación 2018/2019 84,99
Taxa de éxito 2018/2019 82,9
Taxa de rendemento 2018/2019 70,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 28
Homes 2017/2018 8
Mulleres 2017/2018 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.170
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.047
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 123
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 10,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 41,79
Taxa de evaluación 2017/2018 70,26
Taxa de éxito 2017/2018 96,35
Taxa de rendemento 2017/2018 67,69
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 93,75
Taxa de graduación 2016/2017 40

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 582
Homes 2017/2018 145
Mulleres 2017/2018 437
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.300
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 26.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.053
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.057
% créditos repetidos 2017/2018 16,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,78
Taxa de evaluación 2017/2018 83,44
Taxa de éxito 2017/2018 80,77
Taxa de rendemento 2017/2018 67,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Teoría e Crítica nos Estudos Literarios e Culturais

Teoría e Crítica nos Estudos Literarios
14
0
0
Novos Enfoques nos Estudos Literarios e Culturais
16
0
0
Literatura, Cultura e Sociedade
15
0
0

Tecnoloxías e Métodos para os Estudos Literarios e Culturais

Métodos e Técnicas para a Elaboración e Presentación de Traballos de Investigación
14
0
0
Estudos do Libro e Edición
19
0
1
Recursos para a Investigación da Literatura
16
0
1

Literatura, Cultura e Arte

Literatura e Espectáculo
18
0
3
Literatura e Arte
17
0
2
Literatura e Medios de Comunicación
18
0
2

Literatura e Cultura no Ámbito Hispánico

Tradicións Literarias e Culturais
14
0
1
Literatura e Xénero (Ámbito Hispánico)
13
0
1
A Literatura e o seu Contorno Sociocultural
14
0
0
A Recepción da Literatura
13
0
1
Literatura e outras Linguaxes Artísticas
14
0
1
Vangardas e Literatura
14
0
0
Tendencias da Literatura Actual
14
0
0

Literatura e Cultura no Ámbito Galego-Portugués

Actualizacións das Tradicións Literarias e Culturais
5
0
0
Literatura e Xénero (Ámbito Galego-Portugués)
3
0
1
Literatura, Memoria e Historia
4
0
0
Relacións Literarias e Culturais no Espazo Lingüístico Galego-Portugués
7
0
1
Literatura, Cultura e Identidade
4
0
0
Relacións Interartes
5
0
1
Discursos Críticos e Procesos de Canonización
6
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
16

Superado Non superado Non presentado

Teoría e Crítica nos Estudos Literarios e Culturais

Teoría e Crítica nos Estudos Literarios
9
1
2
Novos Enfoques nos Estudos Literarios e Culturais
14
0
2
Literatura, Cultura e Sociedade
11
0
0

Tecnoloxías e Métodos para os Estudos Literarios e Culturais

Métodos e Técnicas para a Elaboración e Presentación de Traballos de Investigación
9
0
1
Estudos do Libro e Edición
10
1
1
Recursos para a Investigación da Literatura
12
0
2

Literatura, Cultura e Arte

Literatura e Espectáculo
13
1
2
Literatura e Arte
11
0
1
Literatura e Medios de Comunicación
12
0
1

Literatura e Cultura no Ámbito Hispánico

Tradicións Literarias e Culturais
9
0
1
Literatura e Xénero (Ámbito Hispánico)
10
0
4
A Literatura e o seu Contorno Sociocultural
9
0
2
A Recepción da Literatura
9
1
1
Literatura e outras Linguaxes Artísticas
11
0
2
Vangardas e Literatura
10
0
3
Tendencias da Literatura Actual
11
0
3

Literatura e Cultura no Ámbito Galego-Portugués

Actualizacións das Tradicións Literarias e Culturais
2
0
2
Literatura e Xénero (Ámbito Galego-Portugués)
6
0
3
Literatura, Memoria e Historia
4
0
3
Relacións Literarias e Culturais no Espazo Lingüístico Galego-Portugués
2
0
3
Literatura, Cultura e Identidade
5
0
3
Relacións Interartes
3
0
2
Discursos Críticos e Procesos de Canonización
4
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
13

Superado Non superado Non presentado

Teoría e Crítica nos Estudos Literarios e Culturais

Teoría e Crítica nos Estudos Literarios
14
1
4
Novos Enfoques nos Estudos Literarios e Culturais
13
0
4
Literatura, Cultura e Sociedade
17
0
2

Tecnoloxías e Métodos para os Estudos Literarios e Culturais

Métodos e Técnicas para a Elaboración e Presentación de Traballos de Investigación
16
0
2
Estudos do Libro e Edición
14
2
2
Recursos para a Investigación da Literatura
17
0
4

Literatura, Cultura e Arte

Literatura e Espectáculo
16
0
4
Literatura e Arte
14
2
2
Literatura e Medios de Comunicación
18
0
1

Literatura e Cultura no Ámbito Hispánico

Tradicións Literarias e Culturais
7
0
1
Literatura e Xénero (Ámbito Hispánico)
5
1
2
A Literatura e o seu Contorno Sociocultural
7
1
0
A Recepción da Literatura
7
1
0
Literatura e outras Linguaxes Artísticas
6
0
2
Vangardas e Literatura
6
1
3
Tendencias da Literatura Actual
6
1
3

Literatura e Cultura no Ámbito Galego-Portugués

Actualizacións das Tradicións Literarias e Culturais
7
0
2
Literatura e Xénero (Ámbito Galego-Portugués)
9
0
2
Literatura, Memoria e Historia
8
0
5
Relacións Literarias e Culturais no Espazo Lingüístico Galego-Portugués
8
0
4
Literatura, Cultura e Identidade
9
0
3
Relacións Interartes
8
0
4
Discursos Críticos e Procesos de Canonización
8
0
4

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
6
0
14

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 20