Máster Universitario en Computación de Altas Prestacións / High Performance Computing

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
González Taboada, María
Vogal PDI
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Otero Coto, Iago
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
Dapena Janeiro, Adriana
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Lizancos Vidal, Plácido Francisco
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Andrade Canosa, Diego
Vogal Coordinador de Título
Nóvoa Manuel, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Lorenzo Freire, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Guijarro Berdiñas, Berta María
Vogal Coordinador de Título
Castro Souto, Laura Milagros
Vogal Coordinador de Título
Rouco Maseda, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 25
Homes 2019/2020 20
Mulleres 2019/2020 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.086
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.014
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 6,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 43,44
Taxa de evaluación 2019/2020 85,64
Taxa de éxito 2019/2020 99,35
Taxa de rendemento 2019/2020 85,08
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 97,96
Taxa de graduación 2018/2019 38,89

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.554
Homes 2019/2020 1.311
Mulleres 2019/2020 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 79.590
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 60.630
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 11.650
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 7.308
% créditos repetidos 2019/2020 23,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,22
Taxa de evaluación 2019/2020 86,6
Taxa de éxito 2019/2020 87,64
Taxa de rendemento 2019/2020 75,9

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 18
Homes 2018/2019 14
Mulleres 2018/2019 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 912
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 912
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,67
Taxa de evaluación 2018/2019 83,22
Taxa de éxito 2018/2019 92,09
Taxa de rendemento 2018/2019 76,64
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.424
Homes 2018/2019 1.207
Mulleres 2018/2019 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 72.720
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 53.450
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.730
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.548
% créditos repetidos 2018/2019 26,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,07
Taxa de evaluación 2018/2019 81,78
Taxa de éxito 2018/2019 80,66
Taxa de rendemento 2018/2019 65,96

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.323
Homes 2017/2018 1.132
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 69.150
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 49.970
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.560
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.624
% créditos repetidos 2017/2018 27,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,27
Taxa de evaluación 2017/2018 80,91
Taxa de éxito 2017/2018 78,8
Taxa de rendemento 2017/2018 63,75

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Arquitecturas de Altas Prestacións
17
0
0
Programación Paralela
16
0
0
Programación de Arquitecturas Heteroxéneas
14
1
1
Infraestruturas de Altas Prestacións
18
0
0
Taller de Proxectos
18
0
1

Disciplinas Optativas

Ferramentas para HPC
12
0
0
HPC na Nube
4
0
0
Programación Paralela Avanzada
6
0
0
Análise de Datos con HPC
13
0
1

Prácticas en Empresas

Prácticas Profesionais
15
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
9

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Arquitecturas de Altas Prestacións
15
1
0
Programación Paralela
12
4
0
Programación de Arquitecturas Heteroxéneas
13
3
0
Infraestruturas de Altas Prestacións
14
1
0
Taller de Proxectos
14
0
0

Disciplinas Optativas

Ferramentas para HPC
10
1
0
HPC na Nube
2
0
1
Programación Paralela Avanzada
8
0
0
Análise de Datos con HPC
11
0
0

Prácticas en Empresas

Prácticas Profesionais
12
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
5
0
9

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 13