Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Otero Chans, María Dolores
Vicepresidente
Martín Gutiérrez, Emilio
Secretario/a
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Fernández Madrid, Joaquín
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Juan Sierra, Michael
Vogal Estudante
Díaz Reiriz, Alejandra
Vogal Estudante
Jaquete Gonzalez, Maria
Vogal Estudante
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Otero Chans, María Dolores
Vicepresidente
Martín Gutiérrez, Emilio
Secretario/a
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
López Arias, Pablo
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinador de Título
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Otero Chans, María Dolores
Vicepresidente
Martín Gutiérrez, Emilio
Secretario/a
Pérez Valcárcel, Juan Bautista
Vogal PDI
Fernández Madrid, Joaquín
Vogal PDI
Agrasar Quiroga, Fernando
Vogal PDI
Louzao Martínez, Francisco Xabier
Vogal PDI
Rodríguez Cheda, José Benito
Vogal PDI
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Tarrío Carrodeguas, Santiago Bernardo
Vogal PDI
Pérez Naya, Antonia María
Vogal PDI
García Castro, José Manuel
Vogal Estudante
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 29
Homes 2019/2020 10
Mulleres 2019/2020 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 672
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 459
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 87
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 126
% créditos repetidos 2019/2020 31,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 23,17
Taxa de evaluación 2019/2020 60,71
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 60,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 77,25
Taxa de graduación 2018/2019 60
Taxa de abandono 2017/2018 20

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 903
Homes 2019/2020 435
Mulleres 2019/2020 468
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 43.360
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 28.940
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 9.351
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.073
% créditos repetidos 2019/2020 33,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,02
Taxa de evaluación 2019/2020 74,11
Taxa de éxito 2019/2020 86,06
Taxa de rendemento 2019/2020 63,78

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 41
Homes 2018/2019 16
Mulleres 2018/2019 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.191
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 927
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 135
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 129
% créditos repetidos 2018/2019 22,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 29,05
Taxa de evaluación 2018/2019 75,31
Taxa de éxito 2018/2019 99,67
Taxa de rendemento 2018/2019 75,06
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 86,71
Taxa de graduación 2017/2018 20
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 989
Homes 2018/2019 477
Mulleres 2018/2019 512
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 33.170
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 10.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.437
% créditos repetidos 2018/2019 30,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,28
Taxa de evaluación 2018/2019 72,82
Taxa de éxito 2018/2019 80,54
Taxa de rendemento 2018/2019 58,65

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 32
Homes 2017/2018 11
Mulleres 2017/2018 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 906
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 678
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 228
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 25,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 28,31
Taxa de evaluación 2017/2018 66,56
Taxa de éxito 2017/2018 99
Taxa de rendemento 2017/2018 65,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 84,51
Taxa de graduación 2016/2017 33,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.039
Homes 2017/2018 476
Mulleres 2017/2018 563
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 54.010
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 38.440
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.320
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 4.251
% créditos repetidos 2017/2018 28,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,99
Taxa de evaluación 2017/2018 75,81
Taxa de éxito 2017/2018 82,12
Taxa de rendemento 2017/2018 62,26

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Análise e Teoría da Intervención no Patrimonio
6
0
4
Técnicas de Levantamento Gráfico
7
0
3
A Rehabilitación a través do Proxecto
7
0
1
Inspección dos Sistemas Construtivos
7
0
0
Inspección das Estruturas
4
0
4
Inspección das Instalacións
7
0
1
Avaliación Enerxética na Rehabilitación
6
0
4
Técnicas Construtivas de Intervención en Rehabilitación
6
0
3
Técnicas de Intervención en Rehabilitación de Instalacións
7
0
2
Avaliación e Recalzo de Cimentacións
7
0
2
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Formigón
6
0
3
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Madeira
7
0
5

Optativas

Accións e Estratexias sobre a Arquitectura Moderna
3
0
1
Historia do Patrimonio Arquitectónico
3
0
4
Técnicas de Investigación e Documentación en Arquitectura
2
0
3
Técnicas de Investigación Tecnolóxica na Arquitectura
3
0
1
Xestión Integral do Proxecto de Rehabilitación
7
0
0
Patoloxía dos Materiais e Sistemas Tradicionais
5
0
4
A Sostenibilidade na Rehabilitación
4
0
2
Análise Estrutural de Edificios Históricos
6
0
2
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Fábrica
4
0
5
Sistemas Avanzados de Reparación e Reforzo de Estruturas
4
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
9
0
17

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Análise e Teoría da Intervención no Patrimonio
17
0
4
Técnicas de Levantamento Gráfico
14
0
3
A Rehabilitación a través do Proxecto
14
0
0
Inspección dos Sistemas Construtivos
15
0
0
Inspección das Estruturas
16
0
2
Inspección das Instalacións
15
0
0
Avaliación Enerxética na Rehabilitación
14
0
4
Técnicas Construtivas de Intervención en Rehabilitación
13
0
3
Técnicas de Intervención en Rehabilitación de Instalacións
13
0
4
Avaliación e Recalzo de Cimentacións
14
0
3
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Formigón
14
0
4
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Madeira
14
1
4

Optativas

Accións e Estratexias sobre a Arquitectura Moderna
8
0
1
Historia do Patrimonio Arquitectónico
9
0
3
Técnicas de Investigación e Documentación en Arquitectura
7
0
1
Técnicas de Investigación Tecnolóxica na Arquitectura
9
0
0
Xestión Integral do Proxecto de Rehabilitación
13
0
0
Patoloxía dos Materiais e Sistemas Tradicionais
13
0
2
A Sostenibilidade na Rehabilitación
13
0
1
Análise Estrutural de Edificios Históricos
8
0
3
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Fábrica
6
0
6
Sistemas Avanzados de Reparación e Reforzo de Estruturas
9
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
15
0
25

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Análise e Teoría da Intervención no Patrimonio
9
0
6
Técnicas de Levantamento Gráfico
12
0
2
A Rehabilitación a través do Proxecto
10
0
1
Inspección dos Sistemas Construtivos
11
0
0
Inspección das Estruturas
11
0
2
Inspección das Instalacións
11
0
0
Avaliación Enerxética na Rehabilitación
10
0
6
Técnicas Construtivas de Intervención en Rehabilitación
15
0
1
Técnicas de Intervención en Rehabilitación de Instalacións
10
0
3
Avaliación e Recalzo de Cimentacións
9
0
3
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Formigón
13
0
4
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Madeira
9
1
5

Optativas

Accións e Estratexias sobre a Arquitectura Moderna
5
0
3
Historia do Patrimonio Arquitectónico
5
0
3
Técnicas de Investigación e Documentación en Arquitectura
6
0
1
Técnicas de Investigación Tecnolóxica na Arquitectura
3
0
0
Xestión Integral do Proxecto de Rehabilitación
8
0
2
Patoloxía dos Materiais e Sistemas Tradicionais
12
0
1
A Sostenibilidade na Rehabilitación
8
0
1
Análise Estrutural de Edificios Históricos
6
0
2
Patoloxía e Recuperación de Estruturas de Fábrica
5
1
2
Sistemas Avanzados de Reparación e Reforzo de Estruturas
5
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
3
0
26

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25