Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica

2021/2022 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Otero Chans, María Dolores
Vicepresidenta
Martín Gutiérrez, Emilio
Secretario
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Vazquez Abelenda, Noelia
Vogal Estudante
Mongil García, María Luísa
Vogal PAS
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Otero Chans, María Dolores
Vicepresidenta
Martín Gutiérrez, Emilio
Secretario
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Domínguez Calvo, Manuel
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Vogal Coordinador de Título
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinadora de Título
Otero Chans, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administradora do centro
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Otero Chans, María Dolores
Vicepresidenta
Martín Gutiérrez, Emilio
Secretario
Louzao Martínez, Francisco Xabier
Vogal PDI
Tarrío Carrodeguas, Santiago Bernardo
Vogal PDI
Raya De Blas, Antonio
Vogal PDI
Garitaonaindía de Vera, José Ramón
Vogal PDI
Paz Agras, Mari Luz
Vogal PDI
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Suárez Riestra, Félix Leandro
Vogal PDI
López Chao, Vicente Adrián
Vogal PDI
García Castro, José Manuel
Vogal Estudante
Miras Cernadas, Herminia
Vogal PAS
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 24
Homes 2020/2021 6
Mulleres 2020/2021 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 783
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 645
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 90
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 48
% créditos repetidos 2020/2021 17,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 32,63
Taxa de evaluación 2020/2021 63,6
Taxa de éxito 2020/2021 98,8
Taxa de rendemento 2020/2021 62,84
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 79,47
Taxa de graduación 2019/2020 25
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 846
Homes 2020/2021 393
Mulleres 2020/2021 453
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 42.140
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.500
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 7.299
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 4.347
% créditos repetidos 2020/2021 27,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,82
Taxa de evaluación 2020/2021 71,39
Taxa de éxito 2020/2021 79,05
Taxa de rendemento 2020/2021 56,43

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 29
Homes 2019/2020 10
Mulleres 2019/2020 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 672
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 459
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 87
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 126
% créditos repetidos 2019/2020 31,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 23,17
Taxa de evaluación 2019/2020 61,61
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 61,61
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 76,05
Taxa de graduación 2018/2019 66,67
Taxa de abandono 2017/2018 20

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 914
Homes 2019/2020 442
Mulleres 2019/2020 472
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 43.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.560
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 9.351
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.073
% créditos repetidos 2019/2020 32,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,12
Taxa de evaluación 2019/2020 75,91
Taxa de éxito 2019/2020 86,4
Taxa de rendemento 2019/2020 65,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 41
Homes 2018/2019 16
Mulleres 2018/2019 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.191
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 927
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 135
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 129
% créditos repetidos 2018/2019 22,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 29,05
Taxa de evaluación 2018/2019 75,31
Taxa de éxito 2018/2019 99,67
Taxa de rendemento 2018/2019 75,06
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 86,71
Taxa de graduación 2017/2018 20
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 989
Homes 2018/2019 477
Mulleres 2018/2019 512
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 33.170
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 10.140
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.437
% créditos repetidos 2018/2019 30,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,28
Taxa de evaluación 2018/2019 72,82
Taxa de éxito 2018/2019 80,54
Taxa de rendemento 2018/2019 58,65

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 20