Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Canabal López, Marta
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Viana Moldes, Inés
Vogal PDI
Gil Vicente, Xoel
Vogal Estudante
Varela Molina, Elena
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Díaz Prado, Silvia María
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal PDI
Fuentes Boquete, Isaac Manuel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo
Vogal PDI
Rodríguez Lage, Soraya
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 51
Homes 2019/2020 14
Mulleres 2019/2020 37
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.180
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.937
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 201
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 42
% créditos repetidos 2019/2020 11,15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 42,75
Taxa de evaluación 2019/2020 91,88
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 91,88
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 92,91
Taxa de graduación 2018/2019 82,93
Taxa de abandono 2017/2018 10,71

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 304
Homes 2019/2020 69
Mulleres 2019/2020 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 16.190
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 15.110
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 740,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 333,5
% créditos repetidos 2019/2020 6,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,25
Taxa de evaluación 2019/2020 94,6
Taxa de éxito 2019/2020 98,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 54
Homes 2018/2019 12
Mulleres 2018/2019 42
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.583
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.397
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 138
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 48
% créditos repetidos 2018/2019 7,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 47,83
Taxa de evaluación 2018/2019 81,77
Taxa de éxito 2018/2019 99,57
Taxa de rendemento 2018/2019 81,42
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 94,12
Taxa de graduación 2017/2018 75
Taxa de abandono 2016/2017 5,26

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 310
Homes 2018/2019 63
Mulleres 2018/2019 247
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 16.650
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.930
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 437,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 281,5
% créditos repetidos 2018/2019 4,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,72
Taxa de evaluación 2018/2019 94,1
Taxa de éxito 2018/2019 97,43
Taxa de rendemento 2018/2019 91,68

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 37
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 35
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.731
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.623
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 36
% créditos repetidos 2017/2018 6,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 46,78
Taxa de evaluación 2017/2018 84,92
Taxa de éxito 2017/2018 98,57
Taxa de rendemento 2017/2018 83,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 93,02
Taxa de graduación 2016/2017 86,84
Taxa de abandono 2015/2016 13,95

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 297
Homes 2017/2018 54
Mulleres 2017/2018 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.350
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 601
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 160,5
% créditos repetidos 2017/2018 4,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,04
Taxa de evaluación 2017/2018 93,52
Taxa de éxito 2017/2018 98,68
Taxa de rendemento 2017/2018 92,29

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
31
0
0
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación
30
0
1
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
27
0
1
Xestión da Investigación Sanitaria
30
0
1
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
4
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
31
0
2
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
2
0
0
Economía da Saúde e Xestión Sociosanitaria
1
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
2
0
0
Actividade Física e Investigación en Antropometría
2
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
4
0
0
Termalismo e Balneoterapia
4
0
0

Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
7
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
6
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
6
0
0
Clínica Psiquiátrica, Investigación e Xestión na Saúde Mental
7
0
0
Investigación na Ocupación Humana
6
0
0
Intervención na Dependencia
6
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Axudas Técnicas e Accesibilidade
6
0
0
Socioloxía da Saúde, a Discapacidade e a Dependencia
7
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
7
0
0
Traballo Fin de Máster: Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida
8
0
0

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
2
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
2
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
2
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
2
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
2
0
0
Estadía nun Grupo de Investigación
2
0
0
Seminarios Científicos
2
0
0
Traballo Fin de Máster: Fundamentos de Investigación Biomédica
2
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
23
0
1
Investigación Clínica II
22
0
1
Investigación Clínica III
27
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde I
23
0
1
Investigación en Ciencias da Saúde II
21
0
1
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
25
0
1
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
28
0
11

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
32
1
0
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación
32
0
4
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
29
0
6
Xestión da Investigación Sanitaria
25
0
5
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
13
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
21
1
8
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
5
0
0
Economía da Saúde e Xestión Sociosanitaria
8
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
7
0
0
Actividade Física e Investigación en Antropometría
5
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
3
0
0
Termalismo e Balneoterapia
4
0
0

Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
8
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
10
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
10
0
0
Clínica Psiquiátrica, Investigación e Xestión na Saúde Mental
9
0
0
Investigación na Ocupación Humana
9
0
0
Intervención na Dependencia
9
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Axudas Técnicas e Accesibilidade
10
0
0
Socioloxía da Saúde, a Discapacidade e a Dependencia
9
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
8
0
0
Traballo Fin de Máster: Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida
8
0
1

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
6
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
6
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Estadía nun Grupo de Investigación
6
0
0
Seminarios Científicos
6
0
0
Traballo Fin de Máster: Fundamentos de Investigación Biomédica
6
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
21
0
6
Investigación Clínica II
22
0
4
Investigación Clínica III
21
1
2
Investigación en Ciencias da Saúde I
22
0
4
Investigación en Ciencias da Saúde II
23
0
4
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
21
0
4
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
14
0
21

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
27
0
1
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación
23
1
3
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
20
0
2
Xestión da Investigación Sanitaria
25
0
2
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
6
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
20
2
4
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
1
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
1
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
4
0
0

Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
1
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
1
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
1
0
0
Clínica Psiquiátrica, Investigación e Xestión na Saúde Mental
1
0
0
Investigación na Ocupación Humana
1
0
0
Intervención na Dependencia
1
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Axudas Técnicas e Accesibilidade
1
0
0
Socioloxía da Saúde, a Discapacidade e a Dependencia
1
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
2
0
0
Traballo Fin de Máster: Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida
3
0
1

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
6
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
6
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Estadía nun Grupo de Investigación
6
0
0
Seminarios Científicos
6
0
0
Traballo Fin de Máster: Fundamentos de Investigación Biomédica
6
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
17
2
3
Investigación Clínica II
17
0
4
Investigación Clínica III
20
0
1
Investigación en Ciencias da Saúde I
18
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde II
17
0
2
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
16
0
4
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
13
0
11

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

: Impacto que teñe nas enfermeiras á relación que establecen co pacente oncolóxico ao final da vida: unha proposta de investigación.

Avaliación da mortalidade dos doentes politraumatizados na Unidade de Coidados Intensivos do Hospital Universitario Lucus Augusti

Barreiras e factores favorecedores da enfermería baseada na evidencia: unha revisión sistemática

Cambios inmediatos no rango de movemento cervical tras aplicación de punción seca en pacientes con dor cervical inespecífica

Cambios na expresión xénica de FGF21 e o seu receptor no tecido adiposo en pacientes obesos sometidos a ciruxía bariática

Comparación de resultados en termos de morbimortalidad tras a implementación dun protocolo de actuación para a administración de fluidoterapia guiada por obxectivos en cirurxía citorreductora e quimioterapia hipertérmica intraperitoneal

Complicacións asociadas ó embarazo e parto en mulleres con lesión na médula espiñal

Deseño dun programa de participación social para nenos con trastornos do neurodesenvolvemento a partir de terapia asistida por cans

Efecto incretínico e homeostase da glicosa na ciruxía metabólica do bypass gástrico en y-de-roux segundo a lonxitude da asa bileopancreática. Proxecto de investigación

Eficacia da canalización venosa guiada por ultrasóns / venipuntura fronte á técnica tradicional no paciente pediátrico nun servizo de urxencias

Eficacia da hidroterapia na insuficiencia venosa crónica

Eficacia da terapia manual mediante técnicas de alta velocidade na columna cervical alta sobre a mobilidade da ATM en pacientes con disfunción temporomandibular. Proxecto de investigación

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 55