Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Canabal López, Marta
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Presidente
Canosa Domínguez, Nereida María
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Muñiz García, Javier
Vogal PDI
Viana Moldes, Inés
Vogal PDI
Gil Vicente, Xoel
Vogal Estudante
Varela Molina, Elena
Vogal Estudante
Ramos Guerreiro, Lucía
Vogal PAS
Millán Calenti, José Carlos Jesús
Vogal Coordinador de Título
Díaz Prado, Silvia María
Vogal Coordinador de Título
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro
Díaz Prado, Silvia María
Presidente
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Vicepresidente
Rivadulla Fernández, Juan Casto
Secretario/a
Canosa Domínguez, Nereida María
Vogal PDI
Fuentes Boquete, Isaac Manuel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Agrasar Cruz, Carlos María Camilo
Vogal PDI
Rodríguez Lage, Soraya
Vogal Estudante
Salvado Carballo, María Jesús
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 51
Homes 2019/2020 14
Mulleres 2019/2020 37
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.180
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.937
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 201
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 42
% créditos repetidos 2019/2020 11,15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 42,75
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 10,71

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 306
Homes 2019/2020 70
Mulleres 2019/2020 236
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 16.310
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 15.230
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 740,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 333,5
% créditos repetidos 2019/2020 6,59
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 54
Homes 2018/2019 12
Mulleres 2018/2019 42
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.583
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.397
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 138
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 48
% créditos repetidos 2018/2019 7,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 47,83
Taxa de evaluación 2018/2019 81,77
Taxa de éxito 2018/2019 99,57
Taxa de rendemento 2018/2019 81,42
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 94,12
Taxa de graduación 2017/2018 75
Taxa de abandono 2016/2017 5,26

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 310
Homes 2018/2019 63
Mulleres 2018/2019 247
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 16.650
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.930
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 437,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 281,5
% créditos repetidos 2018/2019 4,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,72
Taxa de evaluación 2018/2019 94,1
Taxa de éxito 2018/2019 97,43
Taxa de rendemento 2018/2019 91,68

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 37
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 35
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.731
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.623
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 36
% créditos repetidos 2017/2018 6,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 46,78
Taxa de evaluación 2017/2018 84,92
Taxa de éxito 2017/2018 98,57
Taxa de rendemento 2017/2018 83,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 93,02
Taxa de graduación 2016/2017 86,84
Taxa de abandono 2015/2016 13,95

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 297
Homes 2017/2018 54
Mulleres 2017/2018 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.350
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 601
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 160,5
% créditos repetidos 2017/2018 4,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,04
Taxa de evaluación 2017/2018 93,52
Taxa de éxito 2017/2018 98,68
Taxa de rendemento 2017/2018 92,29

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
32
1
0
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación
32
0
4
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
29
0
6
Xestión da Investigación Sanitaria
25
0
5
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
13
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
21
1
8
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
5
0
0
Economía da Saúde e Xestión Sociosanitaria
8
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
7
0
0
Actividade Física e Investigación en Antropometría
5
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
3
0
0
Termalismo e Balneoterapia
4
0
0

Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
8
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
10
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
10
0
0
Clínica Psiquiátrica, Investigación e Xestión na Saúde Mental
9
0
0
Investigación na Ocupación Humana
9
0
0
Intervención na Dependencia
9
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Axudas Técnicas e Accesibilidade
10
0
0
Socioloxía da Saúde, a Discapacidade e a Dependencia
9
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
8
0
0
Traballo Fin de Máster: Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida
8
0
1

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
6
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
6
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Estadía nun Grupo de Investigación
6
0
0
Seminarios Científicos
6
0
0
Traballo Fin de Máster: Fundamentos de Investigación Biomédica
6
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
21
0
6
Investigación Clínica II
22
0
4
Investigación Clínica III
21
1
2
Investigación en Ciencias da Saúde I
22
0
4
Investigación en Ciencias da Saúde II
23
0
4
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
21
0
4
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
14
0
21

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
27
0
1
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación
23
1
3
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
20
0
2
Xestión da Investigación Sanitaria
25
0
2
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
6
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
20
2
4
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
1
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
1
0
0
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
4
0
0

Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
1
0
0
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
1
0
0
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
1
0
0
Clínica Psiquiátrica, Investigación e Xestión na Saúde Mental
1
0
0
Investigación na Ocupación Humana
1
0
0
Intervención na Dependencia
1
0
0
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Axudas Técnicas e Accesibilidade
1
0
0
Socioloxía da Saúde, a Discapacidade e a Dependencia
1
0
0
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
2
0
0
Traballo Fin de Máster: Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida
3
0
1

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
6
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
6
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
6
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
6
0
0
Estadía nun Grupo de Investigación
6
0
0
Seminarios Científicos
6
0
0
Traballo Fin de Máster: Fundamentos de Investigación Biomédica
6
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
17
2
3
Investigación Clínica II
17
0
4
Investigación Clínica III
20
0
1
Investigación en Ciencias da Saúde I
18
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde II
17
0
2
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
16
0
4
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
13
0
11

Superado Non superado Non presentado

Investigación en Ciencias da Saúde

Preparación dun Proxecto de Investigación I: Busca de Información
35
0
1
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolvemento e Comunicación
32
0
0
Aspectos Éticos e Xurídicos na Investigación en Ciencias da Saúde
24
0
1
Xestión da Investigación Sanitaria
24
0
0
Recursos Informáticos de Apoio á Investigación
11
0
0
Estatística Aplicada a Ciencias da Saúde
24
1
0
Ciencias da Saúde Baseadas na Evidencia
5
0
0
Economía da Saúde e Xestión Sociosanitaria
1
0
0
Habilidades Psicosociais da Comunicación en Ciencias da Saúde
1
0
0
Actividade Física e Investigación en Antropometría
11
0
0
Bases de Neurociencia e Fundamentos de Medicina do Sono
4
0
1
Endocrinoloxía e Nutrición Básico-Clínica
2
0
0
Termalismo e Balneoterapia
10
0
1

Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida

Atención Integral das Persoas con Lesión Medular
12
0
1
Atención Integral das Persoas con Dano Cerebral
12
0
1
Atención Temperá e Discapacidade Infantil
12
0
1
Clínica Psiquiátrica, Investigación e Xestión na Saúde Mental
12
0
1
Investigación na Ocupación Humana
13
0
1
Intervención na Dependencia
12
0
1
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Axudas Técnicas e Accesibilidade
12
0
1
Socioloxía da Saúde, a Discapacidade e a Dependencia
13
0
1
Motricidade e Discapacidade: Investigación na Rehabilitación
13
0
1
Traballo Fin de Máster: Reeducación Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida
14
0
3

Fundamentos de Investigación Biomédica

Técnicas Histolóxicas
2
0
0
Técnicas de Cultivo Celular
2
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Proteínas
2
0
0
Técnicas de Manipulación e Análise de Ácidos Nucleicos
2
0
0
Aplicación das Técnicas de Investigación en Ciencias da Saúde
2
0
0
Estadía nun Grupo de Investigación
2
0
0
Seminarios Científicos
2
0
0
Traballo Fin de Máster: Fundamentos de Investigación Biomédica
2
0
0

Investigación Clínica

Investigación Clínica I
22
0
0
Investigación Clínica II
23
0
0
Investigación Clínica III
22
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde I
23
0
0
Investigación en Ciencias da Saúde II
22
0
1
Investigación Sanitaria no Hospital e na Universidade
24
0
0
Traballo Fin de Máster: Investigación Clínica
21
0
7

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Avaliación da mortalidade dos doentes politraumatizados na Unidade de Coidados Intensivos do Hospital Universitario Lucus Augusti

Barreiras e factores favorecedores da enfermería baseada na evidencia: unha revisión sistemática

Cambios inmediatos no rango de movemento cervical tras aplicación de punción seca en pacientes con dor cervical inespecífica

Cambios na expresión xénica de FGF21 e o seu receptor no tecido adiposo en pacientes obesos sometidos a ciruxía bariática

Complicacións asociadas ó embarazo e parto en mulleres con lesión na médula espiñal

Deseño dun programa de participación social para nenos con trastornos do neurodesenvolvemento a partir de terapia asistida por cans

Efecto incretínico e homeostase da glicosa na ciruxía metabólica do bypass gástrico en y-de-roux segundo a lonxitude da asa bileopancreática. Proxecto de investigación

Eficacia da canalización venosa guiada por ultrasóns / venipuntura fronte á técnica tradicional no paciente pediátrico nun servizo de urxencias

Eficacia da hidroterapia na insuficiencia venosa crónica

Enfermidades raras e educación inclusiva: elaboración e aplicación dun protocolo de intervención con produtos de apoio

Enfoques e resultados da intervención de Terapia Ocupacional en persoas con Dano Cerebral Adquirido empregando lentes de realidade virtual

Estudo da variación do Índice Neutrófilo Linfocito como parámetro predictor da resposta ao tratamento neoadyuvante no cancro de recto

Estudo das necesidades psicosociais no persoal sanitario durante a crise do coronavirus a través de unha intervención arteterapéutica

Estudo mixed-method da calidade de vida dos doentes coa enfermidade de Ménière

Factores anatómicos medibles por Resonancia Magnética predictores de Incontinencia Urinaria tras Prostatectomía Radical Robótica. Proxecto de Investigación

Fisioterapia na prevención de caídas tras o ictus: unha revisión sistemática

Fluxo inspiratorio insuficiente en pacientes con exacerbación da EPOC. Frecuencia e factores predictivos

Grao de dor e ansiedade relacionado coa venipuntura e/ou canalización venosa no paciente pediátrico

Influencia do ioga durante o embarazo no tipo de parto e duración das fases do parto

Intervención sanitaria desde las oficinas de farmacia de Pontevedra en pacientes con DMT2: investigación-acción participativa

Intervención sanitaria no parto domiciliario mediante Investigación-Acción-Participación

Novos marcadores de predición de resposta ao tratamento con inhibidores CDK4/6 en cancro de mama

Os produtos de apoio no ámbito da sexualidade: Un recurso para persoas con enfermidades neurodexenerativas

Patoloxía podolóxica no boxeo

Perspectiva das familias de persoas con Discapacidade Intelectual na idade adulta, sobre a vida cotiá, rols e calidade de vida

Prevalencia da patoloxía podolóxica na poboación maior de idade con diabetes mellitus de máis de 10 anos de evolución na asociación diabética de Ferrolterra

Prevalencia da suplementación de ácido fólico pregestacional en Gran Canaria

Prevalencia de lesións no membro inferior en árbitros de fútbol e factores asociados

Resultados das endopróteses nas lesións estenosantes da vía aérea principal de orixe benigno ou maligno: Revisión sistemática

Trastornos do sono en profesionais da saúde que traballan a turnos e a súa relación coa hipertensión arterial

Usar aromaterapia para aliviar a dor do parto: un ensaio clínico aleatorio

Uso de exoesqueletos robóticos portables en persoas con lesión medular: unha revisión sistemática

Vivencias da enfermaría galega ante a COVID-19. Proxecto de investigación cualitativa

Abordaxe da sexualidade tras a alta de persoas con dano cerebral adquirido: oportunidades a través da Terapia Ocupacional

Análise da efectividade da vacina antigripal 2016-2017 na prevención de gripe grave (hospitalización por gripe) na Área de Vigo

Análise das alteracións renais e hidroelectrolíticas en pacientes pediátricos con trastorno da conduta alimentaria

Avaliación da adquisición de habilidades cirúrxicas mediante o uso de simuladores laparoscópicos

Biomodelos 3D para a planificación cirúrxica en doentes con cáncer renal e afección vascular (NCT03738488)

Comparación de técnicas para a canalización de veas periféricas, tradicional e ecoguiada, na Unidade de Coidados Intensivos Pediátricos do Hospital Universitario Central de Asturias

Deseño dun programa de Terapia Asistida con Cans en nenos con Trastorno do Espectro Autista nas escolas

Deseño e síntese de péptidos con potencial terapéutico dirixidos á conexina 43

Efectividade dos programas de estimulación sensorial en pacientes con traumatismo cranioencefálico durante a estancia na unidade de coidados intensivos: revisión sistemática

Efectos antiinflamatorios e antifibróticos dos fucoidanos en células articulares artrósicas

Eficacia da Terapia Acuática no tratamento de persoas con Trastorno do Espectro Autista

Estudo sobre o coñecemento da amamentación nos profesionais sanitarios de Atención Primaria de EOXI de Vigo

Evolución neurolóxica e capacidade de marcha en pacientes con estenose de canal e hernia de disco ingresados na U.L.M

Experiencias de coidadores principais de pacientes terminais: Hospitalización a domicilio

Fisioterapia respiratoria na abordaxe específico das afectacións respiratorias do enfermo de Parkinson: Un proxecto de investigación

Illamento bioguiado de compostos antibacterianos de organismos mariños contra bacterias multirresistentes

Modelo de inflamación da enfermidade periodontal

O papel de RORa na adipoxénese

O pronóstico de dentes permanentes endodonciados tras unha extrusión accidental de cemento cara aos tecidos periapicais: unha revisión sistemática

Patoloxía podolóxica e calidade de vida en pacientes de menos de 20 anos no centro sanitario Complexe Regional des Personnes en Situation d´Handicap, en Azrou (Marrocos)

Posta a punto dun protocolo de diferenciación condroxénica en células nai pluripotentes inducidas xeneradas a partir de pacentes con artrosis de mans

Prevalencia de factores de risco tradicionais e eventos cardiovasculares en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) en función do tempo dende o diagnóstico da doenza. Rexistro RELESSER

Prioridades e necesidades ocupacionais de persoas transexuais durante a adolescencia en Galicia: unha aproximación fenomenolóxica

Proxecto de estudo de terapias de presión negativa como prevención de infeccións de esternotomía media

Realidade virtual como ferramenta terapéutica nas actividades da vida cotiá en persoas con discapacidade intelectual e/ou trastornos do espectro autista. Revisión Sistemática

Tratamento transoral láser CO2 do carcinoma larínxeo glótico T1b. A nosa experiencia

Tratamentos non farmacolóxicos das alteracións do sono en persoas con dor: revisión bibliográfica

Valoración da eficacia da terapia acuática no tratamento das persoas con enfermidade de Parkinson: proxecto de investigación

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 55