Máster Universitario en Enxeñaría da Auga pola Universidade da Coruña e Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)

2020/2021 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Barrientos Rodríguez, Víctor
Presidente
Fernández Ruíz, Jesús
Secretario
González Fonteboa, María Belén
Vogal PDI
Novales Ordax, Margarita
Vogal PDI
Rey Muñiz, Samuel
Vogal Estudante
Doeijo Fernández, Samuel
Vogal Estudante
Ares Ríos, Daniel
Vogal Estudante
Martínez Lage, María Isabel
Presidenta
Vázquez González, Ana María
Vicepresidenta
Roel Vilas, María del Pilar
Secretaria
Fontán Pérez, Arturo Norberto
Vogal PDI
Sande González-Cela, José
Vogal PDI
Doeijo Fernández, Samuel
Vogal Estudante
García Álvarez, Jaime
Vogal Estudante
Vázquez González, Julia
Vogal PAS
Vázquez González, Ana María
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador do centro
Vázquez González, Ana María
Presidenta
Padilla Benítez, Francisco De Asís
Secretario
Juncosa Rivera, Ricardo Antonio
Vogal PDI
Baldomir García, Aitor
Vogal PDI
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 76
Homes 2020/2021 64
Mulleres 2020/2021 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 2.931
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.205
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 567
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 159
% créditos repetidos 2020/2021 24,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 38,57
Taxa de evaluación 2020/2021 36,03
Taxa de éxito 2020/2021 98,86
Taxa de rendemento 2020/2021 35,62
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 87,34
Taxa de graduación 2018/2019 50
Taxa de abandono 2018/2019 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 458
Homes 2020/2021 340
Mulleres 2020/2021 118
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 20.130
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 13.410
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.832
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 3.894
% créditos repetidos 2020/2021 33,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 43,96
Taxa de evaluación 2020/2021 61,87
Taxa de éxito 2020/2021 81,6
Taxa de rendemento 2020/2021 50,48

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 60
Homes 2019/2020 52
Mulleres 2019/2020 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.964
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.490
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 354
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 120
% créditos repetidos 2019/2020 15,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 49,4
Taxa de evaluación 2019/2020 58,7
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 58,7
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 88,69
Taxa de graduación 2017/2018 66,67
Taxa de abandono 2017/2018 6,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 478
Homes 2019/2020 347
Mulleres 2019/2020 131
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 22.140
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.720
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.960
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.466
% créditos repetidos 2019/2020 42,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 46,32
Taxa de evaluación 2019/2020 70,7
Taxa de éxito 2019/2020 85,05
Taxa de rendemento 2019/2020 60,13

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 56
Homes 2018/2019 48
Mulleres 2018/2019 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.115
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.866
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 93
% créditos repetidos 2018/2019 11,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 37,77
Taxa de evaluación 2018/2019 76,74
Taxa de éxito 2018/2019 89,28
Taxa de rendemento 2018/2019 68,51
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 102,2
Taxa de graduación 2016/2017 84,62
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 542
Homes 2018/2019 385
Mulleres 2018/2019 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 24.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.280
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.911
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.604
% créditos repetidos 2018/2019 42,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,74
Taxa de evaluación 2018/2019 70,79
Taxa de éxito 2018/2019 76,82
Taxa de rendemento 2018/2019 54,38

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 25