Máster Universitario en Enxeñaría da Auga pola Universidade da Coruña e Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)

2019/2020 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baldomir García, Aitor
Presidente
Fernández Ruíz, Jesús
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Ares Rios, Daniel
Vogal Estudante
Capllonch Ferrer, Javier
Vogal Estudante
Vázquez Varela, Miguel Ángel
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Ramírez Palacios, Luis
Secretario/a
Sande González-Cela, José
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Sotelo Domínguez, Luis
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Iván
Vogal Estudante
Roel Vilas, María del Pilar
Vogal PAS
Vázquez González, Ana María
Vogal Coordinador de Título
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Vázquez González, Ana María
Presidente
Padilla Benítez, Francisco De Asís
Secretario/a
Juncosa Rivera, Ricardo Antonio
Vogal PDI
Baldomir García, Aitor
Vogal PDI
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 52
Homes 2019/2020 45
Mulleres 2019/2020 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.724
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.250
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 354
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 120
% créditos repetidos 2019/2020 17,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 6,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 471
Homes 2019/2020 341
Mulleres 2019/2020 130
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.970
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.480
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.960
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.526
% créditos repetidos 2019/2020 43,18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 46,64

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 56
Homes 2018/2019 48
Mulleres 2018/2019 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.115
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.866
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 93
% créditos repetidos 2018/2019 11,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 37,77
Taxa de evaluación 2018/2019 76,74
Taxa de éxito 2018/2019 89,28
Taxa de rendemento 2018/2019 68,51
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 102,2
Taxa de graduación 2016/2017 84,62
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 542
Homes 2018/2019 385
Mulleres 2018/2019 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 24.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.280
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.911
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.604
% créditos repetidos 2018/2019 42,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,74
Taxa de evaluación 2018/2019 70,79
Taxa de éxito 2018/2019 76,82
Taxa de rendemento 2018/2019 54,38

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 30
Homes 2017/2018 25
Mulleres 2017/2018 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.083
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 882
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 129
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 72
% créditos repetidos 2017/2018 18,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 36,1
Taxa de evaluación 2017/2018 75,07
Taxa de éxito 2017/2018 99,26
Taxa de rendemento 2017/2018 74,52
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,72
Taxa de graduación 2015/2016 84,62
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 612
Homes 2017/2018 415
Mulleres 2017/2018 197
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.130
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.340
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.627
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.168
% créditos repetidos 2017/2018 41,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,97
Taxa de evaluación 2017/2018 70,86
Taxa de éxito 2017/2018 76,14
Taxa de rendemento 2017/2018 53,95

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Planificación Hidrolóxica e Proxectos
13
0
0
Sistemas de Abastecemento e Saneamento
13
0
0
Físico-Química e Calidade da Auga
13
0
0
Hidráulica Experimental I
6
0
0
Hidráulica Computacional I
7
0
0
Tratamento da Auga e Eficiencia Enerxética
10
0
0
Enxeñaría da Auga Subterránea
8
0
0
Planificación Hidráulica e Proxectos
22
3
6
SIG e Hidroloxía
23
0
8
Ecoloxía de Restitución
21
3
6
Hidráulica Experimental II
10
11
6
Hidráulica Computacional II
10
2
1
Morfoloxía Fluvial
14
3
2
Biotecnoloxía da Auga
9
7
3
Prácticas Externas
12
0
7
Traballo Fin de Máster
13
0
13

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Planificación Hidrolóxica e Proxectos
11
0
0
Sistemas de Abastecemento e Saneamento
12
0
0
Físico-Química e Calidade da Auga
11
0
0
Hidráulica Experimental I
8
0
0
Hidráulica Computacional I
4
0
0
Tratamento da Auga e Eficiencia Enerxética
7
0
0
Enxeñaría da Auga Subterránea
4
0
0
Planificación Hidráulica e Proxectos
5
0
4
SIG e Hidroloxía
6
0
3
Ecoloxía de Restitución
5
0
3
Hidráulica Experimental II
4
0
2
Hidráulica Computacional II
2
0
1
Morfoloxía Fluvial
4
0
1
Biotecnoloxía da Auga
2
0
1
Prácticas Externas
10
0
2
Traballo Fin de Máster
9
0
10

Obrigatorio. Enxeñeiros Técnicos Industriais

Hidráulica e Hidroloxía I
2
1
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Planificación Hidrolóxica e Proxectos
11
0
0
Sistemas de Abastecemento e Saneamento
10
0
1
Físico-Química e Calidade da Auga
11
0
0
Hidráulica Experimental I
7
0
0
Hidráulica Computacional I
1
0
0
Tratamento da Auga e Eficiencia Enerxética
8
0
0
Enxeñaría da Auga Subterránea
6
0
0
Planificación Hidráulica e Proxectos
11
1
0
SIG e Hidroloxía
12
1
0
Ecoloxía de Restitución
13
0
0
Hidráulica Experimental II
9
1
0
Hidráulica Computacional II
4
0
0
Morfoloxía Fluvial
6
0
0
Biotecnoloxía da Auga
4
0
0
Prácticas Externas
13
1
2
Traballo Fin de Máster
9
0
12

Obrigatorio. Enxeñeiros Técnicos Industriais

Hidráulica e Hidroloxía I
0
3
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Construción do dique Elba Blumenthal Km 13.4-14.5. Estudos de variantes baixo aspectos xeohidráulicos.

Modelización do fluxo e do transporte de contaminantes no vertedoiro de Sardas afectado polo lindano de Inquinosa en Sabiñánigo (Huesca)

Simulación hidronumérica e morfolóxica do río Elba co programa Hec Ras

"Avaliación e mellora da tecnoloxía SBR para aplicacións a pequena escala"

"Métodos metaheurísticos en calibración de modelos de abastecemento de auga"

Análise e procesamento de datos hidrolóxicos e desenvolvemento dunha ferramenta de Excel BVA para o depósito de Abecedo CecebreCecebre

Avaliación da mitigación do cambio climatico e do Risco do desastre na Natureza-Solucións baseadas na Infraestrutura Verde en Holguin (Cuba)

Caracterización limnolóxica dos sedimentos do lago Sevan (Armenia) e a súa influencia no ecosistema

Consideración crítica de biopelículas para o tratamento de augas residuais con referencia ao plan piloto en Gerwisch

Desenvolvemento da situación de inundación dos principais corpos de auga receptora en Sajonia-Anhalt

Deseño hidráulico e hidrolóxico de reservorios na zona de captación do río Aller.

Estudo de viabilidade do aproveitamento hidráulico para a xeración de electricidade no encoro de Pontillón de Castro.

Modelo hidronumérico para crear o Mapa de Risco da Inundación para a ciudade de Holguín, (Cuba)

Proposta de interconexión das redes de saneamento na zona leste de coles, Ourense

Simulación numérica hidrodinámica bidimensional do río Elba-Cambio morfolóxico debido á reubicación do dique de Lenzen

Xestión dinámica da auga en Lüderitzer Tanger e restauración da continuidade ecolóxica no Hüselitz Weir

Ampliación e melloras dun reactor biolóxio

Análise computacional de eventos de inundacións repentinas en áreas urbanas demostrado co exemplo en Bad Harzburg

Estabilidade de presas de terra en concas de retención de crecidas. Filtración a través de gretas de contacto e consecuencias na seguridade global.

Implementación dun proceso de limpieza do sistema de sumidoiros como exemplo para a comunidade de Windeck

Medidas dos modelos de escala de pérdidas de carga en Túneis de enerxía hidroeléctrica non revestidos

Modelaxe hidráulica do río Candis e análise de melloras hidrodinámicas nun tramo con pontes empregando o programa HEC-RAS

Optimización da columna de adsorción de Fe-zeolita para ol tratamento de augas subterráneas

Simulación hidro-numérica con Delft3D flexible Mesh Suite (D-Flow FM)

Sistemas de compensación para empresas agrícolas no marco da protección contra inundacións en Sajonia-Anhalt

Tratamento de augas residuais e residuos orgánicos da industria da cana de azucre

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25