Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial

2020/2021 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidenta
Souto García, Eva María
Secretaria
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Roura Gómez, Santiago Antonio
Vogal PDI
Busto Lago, José Manuel
Vogal PDI
Pereira Sáez, María Carolina
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Brandariz García, José Ángel
Vogal PDI
Mkrtichyan Mkrtichyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Vara Parra, José Joaquín
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Iglesias Ferreiro, Lydia
Vogal Estudante
Suárez Carnota, Sara
Vogal Estudante
Escariz Rancaño, Pablo
Vogal Estudante
Martínez Ribao, Andrea
Vogal PAS
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidenta
Souto García, Eva María
Secretaria
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Acosta Borrás, Alicia
Vogal Estudante
Barrul Fuentes, María Alejandra
Vogal Estudante
Giráldez Bastos, Mónica
Vogal Estudante
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Gacio Corral, María Paula
Administradora do centro
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Aba Catoira, Ana María
Secretaria
Ballesteros Soriano, Alfonso
Vogal PDI
Fernández Carballal, María Almudena
Vogal PDI
Novo Corti, María Isabel
Vogal PDI
Sanz Larruga, Francisco Javier
Vogal PDI
Legerén Molina, Antonio
Vogal PDI
Neira Pena, Ana María
Vogal PDI
Peña López, Fernando
Vogal PDI
Puente Aba, Luz María
Vogal PDI
Rodríguez Martín Retortillo, María del Carmen
Vogal PDI
Roura Gómez, Santiago Antonio
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 33
Homes 2020/2021 14
Mulleres 2020/2021 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.584
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.584
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 48
Taxa de evaluación 2020/2021 90,53
Taxa de éxito 2020/2021 99,16
Taxa de rendemento 2020/2021 89,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 97,83
Taxa de graduación 2018/2019 43,75
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.268
Homes 2020/2021 501
Mulleres 2020/2021 767
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 72.680
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 66.900
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.631
% créditos repetidos 2020/2021 7,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,32
Taxa de evaluación 2020/2021 91,24
Taxa de éxito 2020/2021 90,62
Taxa de rendemento 2020/2021 82,69

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 37
Homes 2019/2020 17
Mulleres 2019/2020 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.524
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.452
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 4,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 41,19
Taxa de evaluación 2019/2020 91,93
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 91,93
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 94,29
Taxa de graduación 2017/2018 73,08
Taxa de abandono 2017/2018 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.269
Homes 2019/2020 492
Mulleres 2019/2020 777
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 72.420
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 62.200
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.375
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.845
% créditos repetidos 2019/2020 14,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,07
Taxa de evaluación 2019/2020 93,45
Taxa de éxito 2019/2020 94,93
Taxa de rendemento 2019/2020 88,71

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 39
Homes 2018/2019 12
Mulleres 2018/2019 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.554
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.530
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 1,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 39,85
Taxa de evaluación 2018/2019 95,37
Taxa de éxito 2018/2019 98,38
Taxa de rendemento 2018/2019 93,82
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2016/2017 70
Taxa de abandono 2016/2017 5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.283
Homes 2018/2019 498
Mulleres 2018/2019 785
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 73.190
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 63.080
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.173
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.936
% créditos repetidos 2018/2019 13,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,05
Taxa de evaluación 2018/2019 90,56
Taxa de éxito 2018/2019 90,31
Taxa de rendemento 2018/2019 81,79

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 28