Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial

2020/2021 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidente
Souto García, Eva María
Secretario/a
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Roura Gómez, Santiago Antonio
Vogal PDI
Busto Lago, José Manuel
Vogal PDI
Pereira Sáez, María Carolina
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Brandariz García, José Ángel
Vogal PDI
Mkrtichyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Vara Parra, José Joaquín
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Iglesias Ferreiro, Lydia
Vogal Estudante
Suárez Carnota, Sara
Vogal Estudante
Escariz Rancaño, Pablo
Vogal Estudante
Martínez Ribao, Andrea
Vogal PAS
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidente
Souto García, Eva María
Secretario/a
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Acosta Borrás, Alicia
Vogal Estudante
Barrul Fuentes, María Alejandra
Vogal Estudante
Giráldez Bastos, Mónica
Vogal Estudante
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Gacio Corral, María Paula
Administrador/a do centro
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Aba Catoira, Ana María
Secretario/a
Ballesteros Soriano, Alfonso
Vogal PDI
Fernández Carballal, María Almudena
Vogal PDI
Novo Corti, María Isabel
Vogal PDI
Sanz Larruga, Francisco Javier
Vogal PDI
Legerén Molina, Antonio
Vogal PDI
Neira Pena, Ana María
Vogal PDI
Peña López, Fernando
Vogal PDI
Puente Aba, Luz María
Vogal PDI
Rodríguez Martín Retortillo, María del Carmen
Vogal PDI
Roura Gómez, Santiago Antonio
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 37
Homes 2019/2020 17
Mulleres 2019/2020 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.524
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.452
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 72
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 4,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 41,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.258
Homes 2019/2020 489
Mulleres 2019/2020 769
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 72.240
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 62.130
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.321
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.791
% créditos repetidos 2019/2020 14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,43

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 39
Homes 2018/2019 12
Mulleres 2018/2019 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.554
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.530
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 1,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 39,85
Taxa de evaluación 2018/2019 95,37
Taxa de éxito 2018/2019 98,38
Taxa de rendemento 2018/2019 93,82
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2016/2017 70
Taxa de abandono 2016/2017 5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.283
Homes 2018/2019 498
Mulleres 2018/2019 785
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 73.190
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 63.080
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.173
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.936
% créditos repetidos 2018/2019 13,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,05
Taxa de evaluación 2018/2019 90,56
Taxa de éxito 2018/2019 90,31
Taxa de rendemento 2018/2019 81,79

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 45
Homes 2017/2018 19
Mulleres 2017/2018 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.049
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.034
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 15
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,53
Taxa de evaluación 2017/2018 94,88
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 94,88
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,53
Taxa de graduación 2015/2016 0
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.242
Homes 2017/2018 472
Mulleres 2017/2018 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 72.540
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 62.700
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.054
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.791
% créditos repetidos 2017/2018 13,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,41
Taxa de evaluación 2017/2018 91,15
Taxa de éxito 2017/2018 90,12
Taxa de rendemento 2017/2018 82,14

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Común

Liberdade de Empresa: Organización Xurídica da Empresa. O Empresariado.
14
0
0
Organización Contable-Fiscal da Empresa
14
0
0
Os Dereitos Fundamentais nas Organizacións Empresariais
14
0
0
Contratos Privados
14
0
0
Contratos Públicos
14
0
0
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais
14
0
0
Resolución de Conflitos da Empresa
14
0
0
Metodoloxía
14
0
0

Especialidade en Dereito Inmobiliario e da Construción

Dereito Inmobiliario e da Construción I
4
0
0
Dereito Inmobiliario e da Construción II
4
0
0
Dereito Inmobiliario e da Construción III
4
0
0

Especialidade en Dereito Ambiental

Introdución ao Dereito Ambiental e ás Técnicas de Protección Ambiental
6
0
0
Análise das Técnicas de Protección Ambiental
6
0
0
Lexislación Sectorial e Clínica Ambiental
6
0
0

Especialidade en Dereito Urbanístico

Dereito Urbanístico I
4
0
0
Dereito Urbanístico II
4
0
0
Dereito Urbanístico III
4
0
0

Prácticas

Prácticas Externas
23
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
17
2
6

Superado Non superado Non presentado

Común

Liberdade de Empresa: Organización Xurídica da Empresa. O Empresariado.
24
0
0
Organización Contable-Fiscal da Empresa
24
0
0
Os Dereitos Fundamentais nas Organizacións Empresariais
24
0
0
Contratos Privados
24
0
0
Contratos Públicos
24
0
0
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais
24
0
0
Resolución de Conflitos da Empresa
26
0
0
Metodoloxía
24
0
1

Especialidade en Dereito Inmobiliario e da Construción

Dereito Inmobiliario e da Construción I
16
0
0
Dereito Inmobiliario e da Construción II
16
0
0
Dereito Inmobiliario e da Construción III
16
0
0

Especialidade en Dereito Ambiental

Introdución ao Dereito Ambiental e ás Técnicas de Protección Ambiental
4
0
0
Análise das Técnicas de Protección Ambiental
4
0
0
Lexislación Sectorial e Clínica Ambiental
4
0
0

Especialidade en Dereito Urbanístico

Dereito Urbanístico I
4
0
0
Dereito Urbanístico II
4
0
0
Dereito Urbanístico III
4
0
0

Prácticas

Prácticas Externas
18
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
7

Superado Non superado Non presentado

Común

Liberdade de Empresa: Organización Xurídica da Empresa. O Empresariado.
18
0
1
Organización Contable-Fiscal da Empresa
18
0
1
Os Dereitos Fundamentais nas Organizacións Empresariais
18
0
1
Contratos Privados
18
0
1
Contratos Públicos
18
0
1
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais
18
0
1
Resolución de Conflitos da Empresa
16
1
2
Metodoloxía
17
1
1

Especialidade en Dereito Inmobiliario e da Construción

Dereito Inmobiliario e da Construción I
4
0
1
Dereito Inmobiliario e da Construción II
4
0
1
Dereito Inmobiliario e da Construción III
4
0
1

Especialidade en Dereito Ambiental

Introdución ao Dereito Ambiental e ás Técnicas de Protección Ambiental
9
0
0
Análise das Técnicas de Protección Ambiental
9
0
0
Lexislación Sectorial e Clínica Ambiental
9
0
0

Especialidade en Dereito Urbanístico

Dereito Urbanístico I
6
0
0
Dereito Urbanístico II
6
0
0
Dereito Urbanístico III
6
0
0

Prácticas

Prácticas Externas

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
1
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

- Dereito Corporativo e Sustentabilidade: un novo enfoque dos Deberes Fiduciarios de cara á protección medioambiental.

A expropiación forzosa e o dereito de reversión

A responsabilidade civil por vicios ou defectos constructivos na LOE

A responsabilidade penal das persoas xurídicas na xurisprudencia. Un estudio comparado entre España e os Estados Unidos de América.

Análise e retos da aplicación da Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á redución de determinados produtos plásticos no ambiente

Cláusula rebus sic stantibus na compraventa inmobiliaria: crise económica e a moderna configuración xurisprudencial

Delitos sobre a Ordenación do Territorio. Análise dos artigos 319 e 320 do Código Penal

Interpretación xurisprudencial do concepto de residuo e de subproducto

O restablecemento da legalidade urbanística

O Réxime Xeral do Deber de Conservación: Manifestación do solo urbanizado e Manifestación do solo rural

A Certificación Ambiental Global nos proxectos de inversión da categoría III do sector mineiro do Perú.

A intervención administrativa en materia de urbanismo mediante títulos habilitantes.

A nova figura da concesión de servizos no ámbito da contratación do sector público

A nulidade das chamadas 'cláusulas chan' por defectos de transparencia en contratos de préstamo hipotecario con consumidores.

A Rehabilitación Urbana como Técnica para a Protección e o Mantemento da Historia e Cultura Galega.

A responsabilidade penal das persoas xurídicas polos delitos contra o medio ambiente

A Responsabilidade por Danos Ambientais no Sistema Chileno

A tributación no IVA da rehabilitación urbana

Estudo sobre a Convención CITES: Tramitación en España e problemática no seu alcance e aplicabilidade

Incorporación ao dereito español da Directiva sobre contratos de crédito en inmobles para uso residencial

Infracción administrativa e ilícito penal no eido urbanístico.

O réxime de intervención administrativa no Camiño de Santiago

O xuízo verbal de desahucio arrendatario. Modificacións dende o ano 2009.

Os arrendamentos con fins turísticos: o aloxamento colaborativo. Especial referencia ao caso de Airbnb..

Os criterios de atribución do uso da vivenda familiar en situacións de crisis matrimonial

Os edificios fóra de ordenación na cidade de A Coruña.

Responsabilidade penal das persoas xuridicas: delito contra a seguridad laboral no sector da construcción

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 28