Máster Universitario en Lingüística Aplicada

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Tato Fontaíña, Laura
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Cernadas Varela, Lucía
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 14
Homes 2019/2020 1
Mulleres 2019/2020 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 486
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 444
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 6
% créditos repetidos 2019/2020 8,64
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 34,71
Taxa de evaluación 2019/2020 96,3
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 96,3
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 92,59
Taxa de graduación 2018/2019 83,33
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 593
Homes 2019/2020 145
Mulleres 2019/2020 448
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 32.750
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 27.540
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.300
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.907
% créditos repetidos 2019/2020 15,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,22
Taxa de evaluación 2019/2020 88,83
Taxa de éxito 2019/2020 90,05
Taxa de rendemento 2019/2020 79,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 9
Homes 2018/2019 1
Mulleres 2018/2019 8
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 378
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 360
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 18
% créditos repetidos 2018/2019 4,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 42
Taxa de evaluación 2018/2019 88,89
Taxa de éxito 2018/2019 98,21
Taxa de rendemento 2018/2019 87,3
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 66,67
Taxa de graduación 2017/2018 100
Taxa de abandono 2016/2017 25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 573
Homes 2018/2019 164
Mulleres 2018/2019 409
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 31.270
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 25.320
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.845
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.100
% créditos repetidos 2018/2019 19,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,57
Taxa de evaluación 2018/2019 84,99
Taxa de éxito 2018/2019 82,9
Taxa de rendemento 2018/2019 70,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 9
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 264
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 234
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 18
% créditos repetidos 2017/2018 11,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 29,33
Taxa de evaluación 2017/2018 93,18
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 93,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 95,24
Taxa de graduación 2016/2017 50
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 582
Homes 2017/2018 145
Mulleres 2017/2018 437
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.300
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 26.190
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.053
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.057
% créditos repetidos 2017/2018 16,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,78
Taxa de evaluación 2017/2018 83,44
Taxa de éxito 2017/2018 80,77
Taxa de rendemento 2017/2018 67,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Modelos e Métodos na Lingüística Actual
8
0
0
Lingüística de Corpus
8
0
0
Lingüística Aplicada
8
0
0
Tecnoloxías Lingüísticas
7
0
0
Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos
7
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
6
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
10
0
3

A1. Lingüística Aplicada á Adquisición de Linguas

Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua
3
0
0
Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües
2
0
0
Aplicacións da Psicolingüística
2
0
0
Análise da Conversa Aplicada
2
0
0

B1. Ensino de Segundas Linguas

Avaliación
2
0
0
Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe
2
0
0
Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe
2
0
0
Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas
2
0
0

C1. Lingua de Signos Española

Gramática e Léxico da Lingua de Signos Española
1
0
0
Usos Profesionais da Lingua de Signos Española
1
0
0
Adquisición e Desenvolvemento da Lingua na Comunidade Xorda
1
0
0
Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes
1
0
0

A2. Linguas e Tecnoloxías

Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas
4
0
0
Procesamento da Linguaxe Oral
4
0
0
Dixitalización e Edición
4
0
0
A Información Lingüística e Internet
4
0
0

B2. Comunicación Profesional

Comunicación Multimodal
3
0
0
Comunicación Oral
3
0
0
Comunicación Escrita
3
0
0
Terminoloxía e Linguaxes Específicas
3
0
0

C2. Mediación e Planificación

Mediación Lingüística
1
0
0
Políticas Lingüísticas
1
0
0
Planificación Lingüística
1
0
0
Multilingüismo e Internet
1
0
0

A3. O Universo do Léxico

Fundamentos de Lexicoloxía e Lexicografía
1
0
0
A Elaboración do Dicionario
1
0
0
A Avaliación de Dicionarios
1
0
0
Terminoloxía e Terminografía
1
0
0

B3. Semántica, Gramática e Pragmática

Cuestións de Semántica e Sintaxe
1
0
0
Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática
1
0
0
Gramática e Discurso
2
0
0
Cuestións Actuais da Gramática
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Modelos e Métodos na Lingüística Actual
6
0
0
Lingüística de Corpus
6
0
0
Lingüística Aplicada
6
0
0
Tecnoloxías Lingüísticas
6
0
0
Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos
6
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
6
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
2
0
7

A1. Lingüística Aplicada á Adquisición de Linguas

Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua
2
1
0
Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües
3
0
0
Aplicacións da Psicolingüística
3
0
0
Análise da Conversa Aplicada
3
0
0

B1. Ensino de Segundas Linguas

Avaliación
4
0
0
Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe
4
0
0
Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe
4
0
0
Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas
4
0
0

C1. Lingua de Signos Española

Gramática e Léxico da Lingua de Signos Española
1
0
0
Usos Profesionais da Lingua de Signos Española
1
0
0
Adquisición e Desenvolvemento da Lingua na Comunidade Xorda
1
0
0
Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes
1
0
0

B2. Comunicación Profesional

Comunicación Multimodal
1
0
0
Comunicación Oral
1
0
0
Comunicación Escrita
1
0
0
Terminoloxía e Linguaxes Específicas
1
0
0

C2. Mediación e Planificación

Mediación Lingüística
1
0
0
Políticas Lingüísticas
1
0
0
Planificación Lingüística
1
0
0
Multilingüismo e Internet
1
0
0

A3. O Universo do Léxico

Fundamentos de Lexicoloxía e Lexicografía
1
0
0
A Elaboración do Dicionario
1
0
0
A Avaliación de Dicionarios
1
0
0
Terminoloxía e Terminografía
1
0
0

B3. Semántica, Gramática e Pragmática

Cuestións de Semántica e Sintaxe
1
0
0
Dimensións do Significado. Semántica e Pragmática
1
0
0
Gramática e Discurso
0
1
0
Cuestións Actuais da Gramática
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas Obrigatorias

Modelos e Métodos na Lingüística Actual
4
0
0
Lingüística de Corpus
4
0
0
Lingüística Aplicada
4
0
0
Tecnoloxías Lingüísticas
4
0
0
Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos
4
0
0

Prácticas Externas

Prácticas Externas
3
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
6
0
3

A1. Lingüística Aplicada á Adquisición de Linguas

Lingüística de Corpus e Adquisición da Lingua
2
0
0
Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües
2
0
0
Aplicacións da Psicolingüística
2
0
0
Análise da Conversa Aplicada
2
0
0

B1. Ensino de Segundas Linguas

Avaliación
2
0
0
Creación e Elaboración de Materiais de Aprendizaxe
2
0
0
Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe
2
0
0
Aspectos Socioculturais e Lingüísticos no Ensino de Segundas Linguas
2
0
0

A2. Linguas e Tecnoloxías

Deseño e Desenvolvemento de Tecnoloxías Lingüísticas
1
0
0
Procesamento da Linguaxe Oral
1
0
0
Dixitalización e Edición
1
0
0
A Información Lingüística e Internet
1
0
0

B2. Comunicación Profesional

Comunicación Multimodal
2
0
0
Comunicación Oral
2
0
0
Comunicación Escrita
2
0
0
Terminoloxía e Linguaxes Específicas
2
0
0

C2. Mediación e Planificación

Mediación Lingüística
1
0
0
Políticas Lingüísticas
1
0
0
Planificación Lingüística
1
0
0
Multilingüismo e Internet
1
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 10