Máster Universitario en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Freire García, Antía
Vogal Estudante
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Vigo Díaz, Noelia
Vogal Estudante
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Beceiro González, María Elisa
Vicepresidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Ruíz Bolaños, Isabel
Vogal PDI
López Campoamor, Sara
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Insua Pombo, Ana María
Secretario/a
Rioboo Blanco, Carmen
Vogal PDI
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Dorado De La Calle, Julián Alfonso
Vogal PDI
González Siso, María Isabel
Vogal PDI
López Armada, María José
Vogal PDI
Folgueira Otero, Mónica
Vogal PDI
Arufe Gonda, María del Carmen
Vogal PDI
Vila Amoedo, Uxía
Vogal Estudante
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 28
Homes 2019/2020 7
Mulleres 2019/2020 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.431
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.395
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 12
% créditos repetidos 2019/2020 2,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,11
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 864
Homes 2019/2020 335
Mulleres 2019/2020 529
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 47.640
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 37.710
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.286
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.642
% créditos repetidos 2019/2020 20,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,14

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 20
Homes 2018/2019 7
Mulleres 2018/2019 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.029
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.002
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 27
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 2,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,45
Taxa de evaluación 2018/2019 94,17
Taxa de éxito 2018/2019 97,83
Taxa de rendemento 2018/2019 92,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2017/2018 90
Taxa de abandono 2016/2017 13,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 829
Homes 2018/2019 328
Mulleres 2018/2019 501
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.630
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.610
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.127
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.897
% créditos repetidos 2018/2019 21,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,25
Taxa de evaluación 2018/2019 91,27
Taxa de éxito 2018/2019 79,76
Taxa de rendemento 2018/2019 72,8

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 23
Homes 2017/2018 7
Mulleres 2017/2018 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.179
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.167
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,26
Taxa de evaluación 2017/2018 96,95
Taxa de éxito 2017/2018 99,74
Taxa de rendemento 2017/2018 96,69
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,01
Taxa de graduación 2016/2017 86,36
Taxa de abandono 2015/2016 13,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
16
0
1
Técnicas Moleculares
15
1
1

Avances en Bioloxía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
17
0
0
Sinalización Celular
16
1
0
Mecanismos de Xeración da Variación Xenética
17
0
0
Regulación da Expresión Xénica
17
0
0

Optativas

Neurobioloxía
4
0
0
Inmunoloxía
9
0
0
Células Nai e Terapia Celular
10
0
0
Microbioloxía Molecular
9
0
0
Dinámica e Estrutura de Proteínas
3
0
0
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
7
0
0
Proteómica
4
0
0
Xenómica
8
1
0
Cromosomas: Estrutura, Función e Evolución
6
0
0
Xenética Humana
11
1
0
Toxicoloxía Xenética
10
2
0
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
2
0
0
Biotecnoloxía en Plantas
4
0
0
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
2
0
0

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
14
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
4

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
17
0
0
Técnicas Moleculares
17
0
0

Avances en Bioloxía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
17
0
0
Sinalización Celular
17
0
0
Mecanismos de Xeración da Variación Xenética
17
0
0
Regulación da Expresión Xénica
17
0
0

Optativas

Neurobioloxía
6
0
0
Inmunoloxía
10
0
0
Células Nai e Terapia Celular
18
0
0
Microbioloxía Molecular
9
0
0
Dinámica e Estrutura de Proteínas
5
0
0
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
10
0
0
Proteómica
6
0
0
Xenómica
14
0
0
Cromosomas: Estrutura, Función e Evolución
6
0
0
Xenética Humana
15
0
0
Toxicoloxía Xenética
10
1
0
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
2
0
0
Biotecnoloxía en Plantas
2
0
0
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
6
0
0

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
15
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
20
0
3

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
20
0
2
Técnicas Moleculares
20
0
2

Avances en Bioloxía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
20
0
2
Sinalización Celular
19
0
3
Mecanismos de Xeración da Variación Xenética
19
0
3
Regulación da Expresión Xénica
19
0
3

Optativas

Neurobioloxía
6
0
1
Inmunoloxía
14
0
2
Células Nai e Terapia Celular
18
0
2
Microbioloxía Molecular
11
0
1
Dinámica e Estrutura de Proteínas
2
0
1
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
4
0
0
Proteómica
8
0
1
Xenómica
9
0
2
Cromosomas: Estrutura, Función e Evolución
6
0
0
Xenética Humana
17
0
1
Toxicoloxía Xenética
15
0
1
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
4
0
0
Biotecnoloxía en Plantas
1
0
0
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
0
0
1

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
14
0
2

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
20
0
4

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Análise do papel de HMGB2 e Hakai no proceso EMT no cancro de próstata

Análise funcional do xene ortólogo a PacC en Fusarium Avenaceum

Caracterización de novos supresores de mutacións en SSU72

Control da senescencia celular no cancro: desenvolvemento de novas estratexias terapéuticas

Efecto do mir-21 no perfil inmunolóxico das células nai mesenquimais

Establecemento dun protocolo baseado na extracción de exosomas para a análise de novos biomarcadores do cancro

Estudo da resposta mitocondrial na patoloxía artrósica, utilizando un modelo celular in vitro, fronte a diferentes concentracións de glicosa

Estudo da xenotoxicidade de nanopartículas metálicas en leucocitos extraídos a partir de mostras de saliva

Papel do ribosoma bacteriano na resposta a o estrés. Análises proteómicos dos efectos da mutación 926 do ARNr 16S

Papel protector do sulfuro de hidróxeno na artrose asociada a diabetes

Persistencia de SARS-CoV-2 en mostras fecais de pacientes recuperados clínicamente e en estado de alta médica

Validación de biomarcadores proteicos para o diagnóstico e seguimento da artrose de mans erosiva

Avaliación da diversidade xenética e de parentesco na raza Rubia Galega, Bos taurus

Características iniciais e evolución dos pacientes tras someterse a cirurxía bariátrica

Caracterización de tipos celulares do bulbo olfativo da larva do peixe cebra (Danio rerio)

Desenvolvemento do ensaio do cometa de leucocitos de saliva

Efecto do resveratrol na modulación da resposta inflamatoria en artritis reumatoide a través da actividade inflamasoma

Estudio ultraestructural dos efectos de SKT5 na producción de quitina en Saccharomyces cerevisiae

Estudo da indución de resistencia en suspensións celulares de pemento (Capsicum annuum L. var. annuum) mediante a elicitación con un extracto de alpechín

Estudo do papel da Metformina sobre a autofaxia en condrocitos humanos

Impacto citotóxico de dous filtros UV de tipo benzofenona sobre a microalga doceacuícola Chlamydomonas reinhardtii

Indución de resistencia fronte a fungos fitopatóxenos por extractos de Moringa en pemento

Purificación e caracterización bioquímica dunha beta-galactosidasa termófila

Reclasificación de variantes de significado descoñecido en cancro (mama-ovario e colon polipósico e non polipósico)

Rendemiento diagnóstico dos estudos de CGH-Array realizados na población pediátrica do Complejo Hospitalario Universitario de Canarias de Tenerife, durante o quinquenio 2014-2018

Saneamento e tuberización de variedades tradicionais de pataca

Análise da expresión de xenes de desenvolvemento larvario no camarón Palaemon serratus (Pennant, 1777)

Análise da expresión do xene Vigilin na línea celular SKVO-3 en presenza de simvastatina

Análise da frecuencia de micronúcleos en células neuronais tratadas con nanopartículas de dióxido de titanio

Análise dun chip farmacoxenético orientado a drogas psicotrópicas en pacientes de Ecuador

Busca de novos reguladores da expresión de Hakai.

Desenvolvemento dun test rápido para a detección de resistencias a antibióticos inhibidores da síntese do peptidoglicano en Streptococcus pneumoniae

Efecto da simvastatina no xene Vigilin no cancro de próstata

Efecto de PO212 sobre o estrés por cobre na planta de pemento

Estudio de la inducción de la producción de violaceína a través de quorum sensing en Chromobacterium violaceum

Estudo da estrutura e ultraestrutura do plexo coroideo anterior no peixe cebra (Danio rerio)

Estudo da expresión das proteínas mitocondriais MPC1 e MPC2 en corazóns humanos en condicións patolóxicas

Identificación de novas termoencimas de interese industrial mediante metaxenómica.

Implicación das proteínas reguladas por Hakai en cancro

Implicacións de miR-19a e miR-19b na adipoxénese

Indución de resistencia a Botrytis cinerea en Solanum lycopersicum mediante a aplicación dunha combinación de fitohormonas.

Influencia dos líquidos de diálise sobre a disfunción mitocondrial e resposta inflamatoria das células mesoteliais. Efecto da dieta.

Influenza das vesículas extracelulares nas características das células nais mesenquimais durante o envellecimento

Os NUMTs como elementos móbiles: revisión do campo emerxente da numtoxénesis desde a perspectiva do xenoma humano.

Relación da rede quórum (quorum sensing (QS) / quorum quenching (QQ)) de Acinetobacter baumannii co desenvolvemento de pneumonía, bacteremia e mortalidade.

Sistema de biosíntese de acinetobactina en Acinetobacter baumannii. Implicación en virulencia e caracterización de novas dianas terapéuticas.

Xenotoxicidade asociada á exposición de células hepáticas a nanopartículas de dióxido de titanio

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 24