Máster Universitario en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Freire García, Antía
Vogal Estudante
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Vigo Díaz, Noelia
Vogal Estudante
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Beceiro González, María Elisa
Vicepresidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Ruíz Bolaños, Isabel
Vogal PDI
Maceiras Bouza, Alejandro
Vogal Estudante
Pereira Rodríguez, Laura
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Insua Pombo, Ana María
Secretario/a
Rioboo Blanco, Carmen
Vogal PDI
Silvar Pereiro, Cristina
Vogal PDI
Dorado De La Calle, Julián Alfonso
Vogal PDI
González Siso, María Isabel
Vogal PDI
López Armada, María José
Vogal PDI
Folgueira Otero, Mónica
Vogal PDI
Arufe Gonda, María del Carmen
Vogal PDI
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Manteiga Rodríguez, Marina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 28
Homes 2019/2020 7
Mulleres 2019/2020 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.431
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.395
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 12
% créditos repetidos 2019/2020 2,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,11
Taxa de evaluación 2019/2020 96,02
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 96,02
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 97,05
Taxa de graduación 2018/2019 88,24
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 861
Homes 2019/2020 333
Mulleres 2019/2020 528
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 47.310
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 37.350
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.322
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.642
% créditos repetidos 2019/2020 21,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,95
Taxa de evaluación 2019/2020 93,72
Taxa de éxito 2019/2020 89,72
Taxa de rendemento 2019/2020 84,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 20
Homes 2018/2019 7
Mulleres 2018/2019 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.029
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.002
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 27
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 2,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,45
Taxa de evaluación 2018/2019 94,17
Taxa de éxito 2018/2019 97,83
Taxa de rendemento 2018/2019 92,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2017/2018 90
Taxa de abandono 2016/2017 13,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 829
Homes 2018/2019 328
Mulleres 2018/2019 501
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.630
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.610
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.127
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.897
% créditos repetidos 2018/2019 21,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,25
Taxa de evaluación 2018/2019 91,27
Taxa de éxito 2018/2019 79,76
Taxa de rendemento 2018/2019 72,8

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 23
Homes 2017/2018 7
Mulleres 2017/2018 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.179
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.167
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,26
Taxa de evaluación 2017/2018 96,95
Taxa de éxito 2017/2018 99,74
Taxa de rendemento 2017/2018 96,69
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,01
Taxa de graduación 2016/2017 86,36
Taxa de abandono 2015/2016 13,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular, Molecular e Xenética

Técnicas Celulares
22
0
0
Técnicas Moleculares
22
0
0

Avances en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
22
0
0
Sinalización Celular
22
0
0
Mecanismos de Xeración da Variación Xenética
22
0
0
Regulación da Expresión Xénica
22
0
0

Optativas

Neurobioloxía
5
0
0
Inmunoloxía
13
0
0
Células Nai e Terapia Celular
20
0
0
Microbioloxía Molecular
15
0
0
Dinámica e Estrutura de Proteínas
5
0
0
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
11
0
0
Proteómica
1
0
0
Xenómica
12
0
0
Cromosomas: Estrutura, Función e Evolución
6
0
0
Xenética Humana
20
0
0
Toxicoloxía Xenética
7
0
0
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
3
0
0
Biotecnoloxía en Plantas
7
0
0
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
14
0
0

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
17
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
23
0
4

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular, Molecular e Xenética

Técnicas Celulares
16
0
1
Técnicas Moleculares
15
1
1

Avances en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
17
0
0
Sinalización Celular
16
1
0
Mecanismos de Xeración da Variación Xenética
17
0
0
Regulación da Expresión Xénica
17
0
0

Optativas

Neurobioloxía
4
0
0
Inmunoloxía
9
0
0
Células Nai e Terapia Celular
10
0
0
Microbioloxía Molecular
9
0
0
Dinámica e Estrutura de Proteínas
3
0
0
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
7
0
0
Proteómica
4
0
0
Xenómica
8
1
0
Cromosomas: Estrutura, Función e Evolución
6
0
0
Xenética Humana
11
1
0
Toxicoloxía Xenética
10
2
0
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
2
0
0
Biotecnoloxía en Plantas
4
0
0
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
2
0
0

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
14
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
4

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular, Molecular e Xenética

Técnicas Celulares
17
0
0
Técnicas Moleculares
17
0
0

Avances en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
17
0
0
Sinalización Celular
17
0
0
Mecanismos de Xeración da Variación Xenética
17
0
0
Regulación da Expresión Xénica
17
0
0

Optativas

Neurobioloxía
6
0
0
Inmunoloxía
10
0
0
Células Nai e Terapia Celular
18
0
0
Microbioloxía Molecular
9
0
0
Dinámica e Estrutura de Proteínas
5
0
0
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
10
0
0
Proteómica
6
0
0
Xenómica
14
0
0
Cromosomas: Estrutura, Función e Evolución
6
0
0
Xenética Humana
15
0
0
Toxicoloxía Xenética
10
1
0
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
2
0
0
Biotecnoloxía en Plantas
2
0
0
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
6
0
0

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
15
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
20
0
3

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 24