Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente/a
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente/a
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente/a
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Pérez Eiris, María del Carmen
Vogal PAS
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador/a de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador/a de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador/a de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador/a de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador/a de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador/a de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador/a de Título
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal Coordinador/a de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinador/a de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinador/a de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente/a
Bueno Palomino, Ana María
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Fernández García, Rosa María
Vogal PDI
González Fernández, María Ángeles
Vogal PDI
López Larrosa, Silvia
Vogal PDI
Valle Arias, Antonio
Vogal PDI
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador/a de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 25
Homes 2019/2020 5
Mulleres 2019/2020 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.158
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.128
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 6
% créditos repetidos 2019/2020 2,59
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 46,32
Taxa de evaluación 2019/2020 98,45
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 98,45
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 97,78
Taxa de graduación 2018/2019 81,25
Taxa de abandono 2017/2018 4,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.214
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.716
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.700
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,86
Taxa de evaluación 2019/2020 95,97
Taxa de éxito 2019/2020 97,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,98

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 23
Homes 2018/2019 4
Mulleres 2018/2019 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.044
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.017
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 15
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 12
% créditos repetidos 2018/2019 2,59
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,39
Taxa de evaluación 2018/2019 85,63
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 85,63
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 97,56
Taxa de graduación 2017/2018 76,19
Taxa de abandono 2016/2017 7,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 33
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.287
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.197
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 60
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 30
% créditos repetidos 2017/2018 6,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 39
Taxa de evaluación 2017/2018 95,57
Taxa de éxito 2017/2018 99,51
Taxa de rendemento 2017/2018 95,1
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 92,49
Taxa de graduación 2016/2017 85,71
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
18
0
0
Métodos e Técnicas de Recollida de Información en Psicoloxía Aplicada
18
0
0
Aprendizaxe, Cognición e Conduta
19
0
0
Psicoloxía da Memoria
19
0
0
Psicoloxía Social Aplicada
19
0
0
Biopsicoloxía
19
0
0
Psicoloxía Clínica da Saúde
18
0
1
Benestar Psicolóxico
18
0
0
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
18
0
1
Avaliación e Intervención Psicolóxica en Dificultades de Aprendizaxe
18
0
0

Especialidade Intervención Psicolóxica en Contextos Educativos

Motivación e Emoción en Contextos Educativos
15
0
0
Os Modelos Mentais nas Relacións de Apego
15
0
0
Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita: Lectura e Comprensión
15
0
0
Lectura e Novas Tecnoloxías
15
0
0
Intervención Psicoeducativa nas Dificultades da Aprendizaxe da Escritura
15
0
0
Promoción da Saúde dos Adolescentes en Contextos Socioeducativos
15
0
0
Intervención Psicolóxica na Familia
15
0
0
Comunicación Aumentativa e Alternativa no Contexto da Educación Especial
15
0
0

Especialidade Psicoloxía da Saúde

Saúde Laboral e Calidade de Vida Laboral
4
0
0
Psicoloxía Social da Saúde
4
0
0
Neuroxenética, Dependencia e Discapacidade
4
0
0
Hipnose: Técnicas, Bases Fisiolóxicas e Aplicacións Clínicas
4
0
0
Psicofarmacoloxía
4
0
0
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde I
4
0
0
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde II
4
0
0
Investigación de Proceso en Psicoterapia
4
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
22
0
2

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
16
0
1
Métodos e Técnicas de Recollida de Información en Psicoloxía Aplicada
15
0
2
Aprendizaxe, Cognición e Conduta
16
0
1
Psicoloxía da Memoria
15
0
1
Psicoloxía Social Aplicada
15
0
1
Biopsicoloxía
16
0
1
Psicoloxía Clínica da Saúde
15
0
1
Benestar Psicolóxico
15
0
1
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
16
0
1
Avaliación e Intervención Psicolóxica en Dificultades de Aprendizaxe
15
0
1

Especialidade Intervención Psicolóxica en Contextos Educativos

Motivación e Emoción en Contextos Educativos
9
0
1
Os Modelos Mentais nas Relacións de Apego
8
0
1
Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita: Lectura e Comprensión
9
0
1
Lectura e Novas Tecnoloxías
8
0
1
Intervención Psicoeducativa nas Dificultades da Aprendizaxe da Escritura
9
0
1
Promoción da Saúde dos Adolescentes en Contextos Socioeducativos
9
0
0
Intervención Psicolóxica na Familia
8
0
1
Comunicación Aumentativa e Alternativa no Contexto da Educación Especial
9
0
0

Especialidade Psicoloxía da Saúde

Saúde Laboral e Calidade de Vida Laboral
6
0
2
Psicoloxía Social da Saúde
7
0
1
Neuroxenética, Dependencia e Discapacidade
7
0
1
Hipnose: Técnicas, Bases Fisiolóxicas e Aplicacións Clínicas
6
0
2
Psicofarmacoloxía
7
0
1
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde I
6
0
2
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde II
6
0
2
Investigación de Proceso en Psicoterapia
6
0
2

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
10

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
20
0
1
Métodos e Técnicas de Recollida de Información en Psicoloxía Aplicada
20
2
0
Aprendizaxe, Cognición e Conduta
20
0
0
Psicoloxía da Memoria
21
0
0
Psicoloxía Social Aplicada
21
0
0
Biopsicoloxía
20
0
0
Psicoloxía Clínica da Saúde
21
0
0
Benestar Psicolóxico
22
0
0
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
20
0
0
Avaliación e Intervención Psicolóxica en Dificultades de Aprendizaxe
21
0
1

Especialidade Intervención Psicolóxica en Contextos Educativos

Motivación e Emoción en Contextos Educativos
17
0
0
Os Modelos Mentais nas Relacións de Apego
18
0
0
Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita: Lectura e Comprensión
17
0
0
Lectura e Novas Tecnoloxías
16
0
2
Intervención Psicoeducativa nas Dificultades da Aprendizaxe da Escritura
16
0
1
Promoción da Saúde dos Adolescentes en Contextos Socioeducativos
18
0
1
Intervención Psicolóxica na Familia
18
0
0
Comunicación Aumentativa e Alternativa no Contexto da Educación Especial
18
0
1

Especialidade Psicoloxía da Saúde

Saúde Laboral e Calidade de Vida Laboral
2
0
0
Psicoloxía Social da Saúde
2
0
0
Neuroxenética, Dependencia e Discapacidade
2
0
0
Hipnose: Técnicas, Bases Fisiolóxicas e Aplicacións Clínicas
2
0
0
Psicofarmacoloxía
2
0
0
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde I
2
0
0
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde II
2
0
0
Investigación de Proceso en Psicoterapia
2
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
24
0
6

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25