Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)

2023/2024 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Cotelo Guerra, María Dolores
Vogal PDI
Carballal Miñán, Patricia
Vogal PDI
Durán Bouza, Montserrat
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidenta
Durán Bouza, Montserrat
Secretaria
Lorenzo Castiñeiras, Juan José
Vogal PDI
Bueno Palomino, Ana María
Vogal PDI
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal PDI
Barba Núñez, María
Vogal PDI
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal PDI
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
García Barros, María Susana
Vogal PDI
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal PDI
Rodríguez Martínez, Susana
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Pérez López, María
Vogal Estudante
García Barros, María Susana
Vogal Coordinadora de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinadora de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinadora de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinadora de Título
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal Coordinadora de Título
Vilameá Pérez, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Lasa Álvarez, María Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Barba Núñez, María
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2020/2021 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 2.055
Homes 2022/2023 455
Mulleres 2022/2023 1.600
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 114.400
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 107.800
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 4.600
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.936
% créditos repetidos 2022/2023 5,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,65

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 2
Homes 2020/2021 2
Mulleres 2020/2021 0
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 24
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 0
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 24
% créditos repetidos 2020/2021 100
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 12
Taxa de evaluación 2020/2021 100
Taxa de éxito 2020/2021 100
Taxa de rendemento 2020/2021 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 50,63
Taxa de graduación 2019/2020 0
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 2.062
Homes 2021/2022 446
Mulleres 2021/2022 1.616
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 113.100
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.541
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.483
% créditos repetidos 2021/2022 4,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,87
Taxa de evaluación 2021/2022 95,85
Taxa de éxito 2021/2022 95,9
Taxa de rendemento 2021/2022 91,91

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 7
Homes 2019/2020 6
Mulleres 2019/2020 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 83
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 77
% créditos repetidos 2019/2020 100
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 11,86
Taxa de evaluación 2019/2020 71,08
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 71,08
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 77,92
Taxa de graduación 2018/2019 0
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 2.156
Homes 2020/2021 479
Mulleres 2020/2021 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 115.600
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 110.300
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.787
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.458
% créditos repetidos 2020/2021 4,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,6
Taxa de evaluación 2020/2021 96
Taxa de éxito 2020/2021 97,5
Taxa de rendemento 2020/2021 93,6

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 45