Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais)

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 3
Homes 2019/2020 0
Mulleres 2019/2020 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 20
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 14
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 6
% créditos repetidos 2019/2020 100
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 6,67
Taxa de evaluación 2019/2020 30
Taxa de éxito 2019/2020 100
Taxa de rendemento 2019/2020 30
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 83,33
Taxa de graduación 2018/2019 0
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.213
Homes 2019/2020 497
Mulleres 2019/2020 1.716
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.000
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 108.600
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.829
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.547
% créditos repetidos 2019/2020 7,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,86
Taxa de evaluación 2019/2020 95,96
Taxa de éxito 2019/2020 97,93
Taxa de rendemento 2019/2020 93,98

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 5
Homes 2018/2019 2
Mulleres 2018/2019 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 55
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 49
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 6
% créditos repetidos 2018/2019 100
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 11
Taxa de evaluación 2018/2019 78,18
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 78,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 90,91
Taxa de graduación 2017/2018 86,67
Taxa de abandono 2016/2017 7,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 16
Homes 2017/2018 5
Mulleres 2017/2018 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 906
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,63
Taxa de evaluación 2017/2018 96,69
Taxa de éxito 2017/2018 99,77
Taxa de rendemento 2017/2018 96,47
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 100
Taxa de graduación 2016/2017 78,57
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
1
0
2

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

Prácticum

Prácticum
1
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
2
0
2

It_11. Complementos para a formación disciplinar

As tecnoloxías da información e a comunicación nas artes plásticas e visuais
1
0
0

It_11. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica das artes plásticas e visuais
1
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos
1
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Iniciación á investigación educativa
1
0
0

Artes plásticas e visuais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en artes plásticas e visuais
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
15
0
0
Función titorial e orientación académica
15
0
0
Educación e linguas en Galicia
15
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
15
0
0
Educación, sociedade e política educativa
15
0
0

Prácticum

Prácticum
15
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
11
0
5

It_11. Complementos para a formación disciplinar

Pedagoxía, socioloxía e psicoloxía das artes plásticas e visuais
15
0
0
As tecnoloxías da información e a comunicación nas artes plásticas e visuais
15
0
0

It_11. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica das artes plásticas e visuais
15
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos
15
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
14
1
0
Iniciación á investigación educativa
15
0
0

Artes plásticas e visuais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en artes plásticas e visuais
15
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 15