Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.216
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.718
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.300
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 109.000
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.823
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.487
% créditos repetidos 2019/2020 7,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,92

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2
Homes 2018/2019 1
Mulleres 2018/2019 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 40
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 34
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 6
% créditos repetidos 2018/2019 15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 20
Taxa de evaluación 2018/2019 100
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 90,91
Taxa de graduación 2017/2018 100
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 21
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.118
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.106
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,24
Taxa de evaluación 2017/2018 100
Taxa de éxito 2017/2018 99,46
Taxa de rendemento 2017/2018 99,46
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,48
Taxa de graduación 2016/2017 95
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Prácticum

Prácticum
1
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
2
0
0

It_8. Complementos para a formación disciplinar

Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
1
0
0
Contidos complementarios para o ensino das literaturas galega e castelá
1
0
0

It_8. Didáctica e ensinanza

Bases epistemolóxicas para o ensino das linguas e literaturas galega e castelá
1
0
0
Metodoloxía do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
19
0
0
Función titorial e orientación académica
19
0
0
Educación e linguas en Galicia
19
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
19
0
0
Educación, sociedade e política educativa
19
0
0

Prácticum

Prácticum
18
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
19
1
0

It_8. Complementos para a formación disciplinar

Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
18
0
0
Contidos complementarios para o ensino das literaturas galega e castelá
18
0
0

It_8. Didáctica e ensinanza

Bases epistemolóxicas para o ensino das linguas e literaturas galega e castelá
18
0
0
Metodoloxía do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
18
0
0
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
19
0
0

Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa

Innovación Docente
19
0
0
Iniciación á Investigación Educativa
19
0
0

Lingua e literatura galega e lingua e literatura castelá. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en língua e literatura galega e língua e literatura castelá
19
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
19
0
0
Función titorial e orientación académica
20
0
0
Educación e linguas en Galicia
20
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
19
0
0
Educación, sociedade e política educativa
19
0
0

Prácticum

Prácticum
20
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
19
0
2

It_8. Complementos para a formación disciplinar

Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
20
0
0
Contidos complementarios para o ensino das literaturas galega e castelá
20
0
0

It_8. Didáctica e ensinanza

Bases epistemolóxicas para o ensino das linguas e literaturas galega e castelá
20
0
0
Metodoloxía do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
20
0
0
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
20
0
0

Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa

Innovación Docente
19
0
0
Iniciación á Investigación Educativa
19
0
0

Lingua e literatura galega e lingua e literatura castelá. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en língua e literatura galega e língua e literatura castelá
20
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Deseño e planificación dunha unidade didáctica para a materia Lingua Castelá e Literatura: Lo que no debe contarse. La narrativa en la posguerra.

Unidade Didáctica: Traballo coa obra “Cartas Marruecas” de José Cadalso

A loita polos dereitos da muller na obra de escritoras galegas de diferentes xeracións. Proposta didáctica para 4º da ESO

A revitalización de El Quijote na aula de sencundaria. Unha proposta didáctica.

A variación lingüística en galego: Unidade Didáctica para 4º da ESO

Atrévete a pensar!

Cabe nun verso: Proposta didáctica sobre a poesía do Romanticismo

Estudo empírico sobre o modelo de ensino-aprendizaxe na adquisición de competencias léxicas en alumnado de 4.º da ESO

O enunciado e a oración. Proposta didáctica

O mapa dos bicos

O Rexurdimento e o Banquete de Conxo. Unha unidade didáctica para 3º Eso e 1º Bacharelato

Proposta Didáctica de Literatura Hispanoamericana da primeira metade do século XX: poesía, novela e o conto hispanoamericano. O Realismo Máxico.

Regueifa: a transformación cantada. Proposta didáctica para 2º da ESO.

Teatraliza! Unidade Didáctica sobre tipoloxía teatral.

Unidade didáctica. A prosa renacentista española. A novela picaresca: El Lazarillo de Tormes

Unidade didáctica. Descubrindo aos dramaturgos do século XX

Unidade didáctica. O teatro español no Século de Ouro

Unidade didáctica. Oración subordinada sustantiva.

Unidade didáctica. Tipoloxía textual: o texto periodístico e o texto publicitario.

Unidade didáctica: a lírica do Renacemento.

Unidade didáctica: A narrativa hispanoamericana na segunda metade do século XX

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 20