Grao en Relacións Internacionais

2023/2024 · 240 créditos

Que se aprende

Saídas profesionais e académicas

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Historia das Relacións Internacionais I Formación básica 6 ECTS
Socioloxía da Globalización Formación básica 6 ECTS
Economía da Globalización Formación básica 6 ECTS
Xeografía Política Formación básica 6 ECTS
Xeodemografía Formación básica 6 ECTS
Teoría das Relacións Internacionais Formación básica 6 ECTS
Ética da Globalización e Dereitos Humanos Formación básica 6 ECTS
Antropoloxía dos Problemas Globais Formación básica 6 ECTS
Sistemas de Información e Análise de Datos Obrigatorio 6 ECTS
Idioma Estranxeiro I: Alemán Obrigatorio 6 ECTS
Idioma Estranxeiro I: Francés Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Historia das Relacións Internacionais II Formación básica 6 ECTS
Cooperación Internacional para o Desenvolvemento Formación básica 6 ECTS
Comunicación Intercultural Obrigatorio 6 ECTS
Dereito Internacional Público Obrigatorio 6 ECTS
Idioma Estranxeiro II: Alemán Obrigatorio 6 ECTS
Idioma Estranxeiro II: Francés Obrigatorio 6 ECTS
Organizacións Internacionais Obrigatorio 6 ECTS
Diversidade e Xénero Obrigatorio 6 ECTS
Institucións e Políticas da Unión Europea Obrigatorio 6 ECTS
Comercio Internacional Obrigatorio 6 ECTS
Resolución de Conflictos Internacionais Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
  Guía Carácter Cuadr. créditos

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Dereito Privado, Dereito Público, Economía, Empresa, Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas, Humanidades, Letras, Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición e Socioloxía e Ciencias da Comunicación.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.