Grao en Arquitectura

2021/2022 · 330 créditos

Que se aprende

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Competencias xenéricas

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Competencias específicas

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Competencias transversais

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Saídas profesionais e académicas

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Contorno profesional no que se sitúa

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Saídas profesionais e académicas

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Empresas e institucións colaboradoras

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Planificación do ensino

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

 BOE co plan de estudos (PDF)

Referentes externos

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Procedementos de consulta empregados

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Profesorado

Polo de agora o estudo non ten departamentos encargados da súa docencia.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.

Accións concretas do centro

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.