Grao en Arquitectura

2020/2021 · 330 créditos

Que se aprende

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Competencias completas do estudo

Competencias xenéricas

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Competencias específicas

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Competencias transversais

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Saídas profesionais e académicas

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Contorno profesional no que se sitúa

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Saídas profesionais e académicas

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Empresas e institucións colaboradoras

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Planificación do ensino

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Proxectos 9 Con restriccións Obrigatorio 9 ECTS
Urbanística 5 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Cimentacións Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Arquitectura Industrializada Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Organización de Obras Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Proxectos de Estruturas Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Representación Avanzada en Arquitectura Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Proxecto de Instalacións Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Ordenación do Territorio Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Proxectos 10 Con restriccións Obrigatorio 9 ECTS
Construción 7 Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Arquitectura Legal Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Estruturas Singulares Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Xeometrías Complexas en Arquitectura Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Comunicación Gráfica en Arquitectura Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Teoría da Composición e Patrimonio Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Paisaxe e Hábitat Sostible Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Métodos de Planeamento Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
Traballo Fin de Grao Con restriccións Obrigatorio 30 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Referentes externos

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Procedementos de consulta empregados

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.

Accións concretas do centro

Queres ser Arquitecto? consulta a estrutura das titulacións que conducen ao exercicio profesional da Arquitectura GRAO EN ESTUDOS DE ARQUITECTURA.