Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada

2023/2024 · 90 créditos

Que se aprende

O Mestrado distribúese en dous módulos básicos obrigatorios de 42 créditos totais e, posteriormente, o alumno poderá optar por unha das especialidades que se ofrecen (Biotecnoloxía Alimentaria e Agropecuaria, ou Biotecnoloxía Ambiental e Biotecnoloxía Sanitaria) cursando 15 créditos obrigatorios de especialidade e 3 optativos que escollerá das outras especialidades. O alumno realizará prácticas en empresas ou laboratorios de investigación por un período equivalente a 18 créditos e, finalmente, debe realizar un traballo de fin de mestrado de 12 créditos relacionado coa especialidade e orientación escollida.

Máis información en:mestrado en biotecnoloxía avanzada.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Profesional en biotecnoloxía dos sistemas de produción, xestión e control de calidade das industrias alimentarias e agropecuarias, industrias ambientais e biomédicas.

Industrias biotecnolóxicas do sector alimentario e agropecuario, ambientais e biomédicas, e centros científicos públicos e privados de investigación en biotecnoloxía.

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Enxeñaría Xenética e Transxénese Obrigatorio 4,5 ECTS
Enxeñaria Celular e Tisular Obrigatorio 3 ECTS
Xenómica e Proteómica Obrigatorio 4,5 ECTS
Bioinformática Obrigatorio 3 ECTS
Biotecnoloxía Industrial Obrigatorio 6 ECTS
Procesos e Produtos Biotecnolóxicos Obrigatorio 3 ECTS
Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 12 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticas Externas Obrigatorio 18 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.