Máster Universitario en Informática Industrial e Robótica

2024/2025 · 60 créditos

Saídas profesionais e académicas

Planificación do ensino

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Internet das Cousas Obrigatorio 4,5 ECTS
Automatización Avanzada Obrigatorio 4,5 ECTS
Sistemas Embebidos Obrigatorio 4,5 ECTS
Linguaxes de Alto Nivel para Aplicacións Industriais Obrigatorio 4,5 ECTS
Robótica Intelixente e Sistemas Autónomos Obrigatorio 4,5 ECTS
Programación Virtual de Instrumentos Obrigatorio 4,5 ECTS
Automatización Industrial Optativo 3 ECTS
Tecnoloxía de Control Optativo 3 ECTS
Redes Informáticas de Comunicacións Optativo 3 ECTS
Python para Enxeñeiros Introdutorio Optativo 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Comunicacións Industriais e Sistemas en Tempo Real Optativo 3 ECTS
Sistemas Ciberfísicos Optativo 3 ECTS
IoT Industrial Optativo 3 ECTS
Big-data & Analytics Con restriccións Optativo 3 ECTS
Realidade Aumentada. Visión Artificial Optativo 3 ECTS
Fabricación Aditiva Optativo 3 ECTS
Smartcities Smartregions Optativo 3 ECTS
Simulación para a Industria 4.0 Optativo 3 ECTS
Intelixencia Computacional Optativo 3 ECTS
Cloud Computing Optativo 3 ECTS
Procesamento de Sinais con Aprendizaxe Automática Optativo 3 ECTS
Metaheurísticas Optativo 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Enxeñaría de Sistemas de Organización Optativo 3 ECTS
Robótica de Rehabilitación Optativo 3 ECTS
Robótica Flexible e Branda Optativo 3 ECTS
Microrrobótica Optativo 3 ECTS
Tratamento Dixital de Sinais Optativo 3 ECTS
SLAM Optativo 3 ECTS
Visión por Computador 3D Optativo 3 ECTS
Aprendizaxe Máquina Optativo 3 ECTS
Programación de Drons Optativo 3 ECTS
Realidade Extendida Optativo 3 ECTS
Prototipado Virtual e Xemelos Dixitales Optativo 3 ECTS
Sistemas Ciberfísicos con Human no Lazo Optativo 3 ECTS
Sistemas Embebidos Distribuidos Optativo 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticas Externas Obrigatorio 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 9 ECTS

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo
 • Asignada a docentes do estudo

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.