Máster Universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial

2019/2020 · 120 créditos

Que se aprende

Saídas profesionais e académicas

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Introdución aos Complementos Obrigatorio 3 ECTS
Introdución ao Mobiliario Obrigatorio 3 ECTS
Introdución á Mobilidade Obrigatorio 3 ECTS
Deseño Industrial, Sociedade e Empresa Obrigatorio 9 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Empresa e Competitividade Obrigatorio 6 ECTS
Produto e Mercado Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Técnicas e Métodos Obrigatorio 9 ECTS
Requirimentos Básicos de Deseño Industrial Obrigatorio 9 ECTS
Xestión do Deseño Obrigatorio 9 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Xestión dos Procesos de Deseño e Desenvolvemento de Produtos Obrigatorio 6 ECTS
Emprendemento, Creatividade e Deseño Obrigatorio 6 ECTS
Aspectos Legais e de Seguridade dos Produtos Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Historia da Mobilidade Optativo 3 ECTS
Automoción Optativo 6 ECTS
Transporte Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Historia dos Complementos Optativo 3 ECTS
Materiais Optativo 6 ECTS
Tecnoloxía Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Historia do Moble Optativo 3 ECTS
Mobiliario e Espazo Optativo 6 ECTS
Contract Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticas Externas Obrigatorio anual 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 12 ECTS

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.