Software Profesional en Electromagnetismo

Datos generales

Código 4455253
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuatrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1 Teóricos ECTS
  • 5 Prácticos ECTS
Guía
Centro Facultad de Informática
Depto(s)
  • Departamento profesorado máster
  • Matemáticas
plan de estudios