Degree in Information and Library Science

2019/2020 · 240 credits

Introduction

A información e a documentación son os núcleos centrais que comparten os profesionales que traballan en bibliotecas, centros de documentación e arquivos, e xestores de contidos de todo tipo de organizacións.

O Grao en Información e Documentación está orientado a ofrecer una formación polivalente para a xestión da información, que inclúe a selección, análisis e recuperación da información nos mais diversos contextos.

This study is expiring

 

Prices for Spain or EU resident students
Approximate price of one academic course (60 ECTS) for first enrollment with residence in Spain or EU
591€
Prices for Spain or EU non resident students
Approximate price of one academic course (60 ECTS) for first enrollment without residence in Spain or EU
1,034€
Offered place for academic course 2019/2020
0

Why study

O Grao en Información e Documentación ofrece a formación necesaria para desenvolver con éxito as tarefas que se esperan dun bo profesional nos ámbitos relacionados coa clasificación de libros e documentos, as normas de catalogación e clasificación, a organización de bibliotecas e o uso de diversas fontes de información bibliográfica.

Tódolos interesados en recibir unha formación de calidade en estas tarefas, encontrarán no Grao en Información e Documentación as respostas as sús preguntas e inquedanzas.

Roadmap

Last update/verification ACSUG date 22/06/2009
Authorization DOG publication date 27/08/2009
Official BOE publication date 05/01/2010
DOG syllabus publication date 14/09/2016
BOE syllabus publication date 19/09/2016