Masters Degree in Leadership, Management and Innovation of Schools and socio-educational institutions

2018/2019 · 60 credits

What you learn

Este máster pretende proporcionar os coñecementos necesarios para desenvolver, cunha formación especializada e de máximo rigor académico, as competencias necesarias para que as persoas que obtivesen o título poidan dirixir, xestionar e dinamizar centros escolares e outros de natureza socioeducativa.

Este Máster permitiranos formar a profesionais da educación nas competencias necesarias para especializarse no desempeño de tarefas de liderado, directivas e, moi especialmente, en aspectos que teñen que ver coa innovación na xestión e a organización.

En consonancia co enunciado anterior, proponse este máster, coa finalidade principal de formar profesionais competentes en contextos escolares e socioeducativos para intervir fundamentalmente no campo da dirección educativa, máis non unicamente. É o noso desexo formar profesionais competentes tamén noutras actividades profesionais, na atención á diversidade, no asesoramento e a acción en equipamentos de proximidade de natureza pública ou privada orientados á acción socioeducativa e sociocultural.

A implantación deste máster incrementará a investigación de calidade e permitirá o acceso directo aos programas oficiais de doutoramento ofertados pola Facultade de Ciencias da Educación da UDC, polo que é a vía natural para a continuación de doctorandos/as coa elaboración, difusión e revisión de liñas de investigación e traballo nos ámbitos nos que a nosa facultade xa ten un alto recoñecemento.

Quen se titule neste máster deberá ter un enfoque da súa profesión cuns altos niveis de actitude crítica, solidaria e participativa coa sociedade na que desenvolverá o seu traballo. Isto constitúe un obxectivo estratéxico da UDC, compartido por todas as súas titulacións, que se reflicte nas competencias xerais desta titulación, en que é de resaltar o peso nos contidos das normas de ética e independencia da profesión.

De igual forma, un dos obxectivos do máster é incrementar a capacidade do estudiantado no manexo das novas tecnoloxías da información e a comunicación aplicadas ao campo socioeducativo, así como á práctica profesional e investigadora de futuros/as profesionais, no marco da sociedade do coñecemento.

Complete study skills

Professional and academic career

Professional and academic career

Este máster está pensado para dos perfiles profesionales que remiten, por un lado, al ámbito escolar y, por el otro, a diferentes ámbitos socioeducativos.

La actividad de dirección de centros relacionados con la pedagogía escolar y la educación social viene determinada por el ámbito social del trabajo y el carácter educativo de la intervención, que en este caso es muy diversa, tanto por los ámbitos como por los contextos y tipología de centros.

Planning for teaching

This study has teaching guide
You can read it to learn more about the study. In the table below you can see the individual teaching guides for each subject.

Study structure

The masters are organized by modules. Click on a module for more information.

Teachers

The study is taught by the following teachers:

The masters are organized by modules. Click on a module for more information.

Student mobility

UDC holds student mobility agreements with universities and other third-level institutions across four continents. Students are offered several opportunities each year to apply to study abroad in one of these centres (for a single term or for a whole year), with the guarantee that all credits obtained will be duly recognised in their academic record upon their return.

For each round of applications, the University publishes the list of exchange options available to students and, where relevant, the specific conditions associated with each. Students may also apply to the University for funding for international work experience placements and internships.

Work experience placements are accredited in the student's academic record and the European diploma supplement. Students are free to decide in which host company or academic institution within the EHEA they wish to carry out their placement. To assist them in their search, the University has created an online noticeboard with jobs postings and other news.

Work-study placements in A Coruña are arranged by the International Relations Office (ORI) of the UDC in collaboration with the international relations coordinators in the student’s home university. The general entry criteria, rights and obligations of students, and admission and acceptance procedures for the programme, are regulated by the UDC Mobility Policy.