Logo da Universidade da Coruña

Dr./Dra. Ramón Yzquierdo Perrín  

Profesor emerito (EMERIT)

Departamento Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Área Composición arquitectónica

Docencia

Titorías