Logo da Universidade da Coruña

Informática Aplicada

Datos xeráis

Código 760G01041
Curso 2017/2018
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 4 Teóricos ECTS
  • 2 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias do Traballo
Depto(s)
  • Computación
  • Economía
  • Empresa
  • Enxeñaría de Computadores
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada