Logo da Universidade da Coruña

Xestión Medioambiental

Datos xeráis

Código 760G01038
Curso 2017/2018
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 4 Teóricos ECTS
  • 2 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias do Traballo
Depto(s)
  • Ciencias da Saúde
  • Economía
  • Empresa
  • Enxeñaría Civil
plan de estudos