Logo da Universidade da Coruña

Comunicación Gráfica en Arquitectura

Datos xeráis

Código 630G02053
Curso 2017/2018
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1,5 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Técnica Superior de Arquitectura
Depto(s)
  • Expresión Gráfica Arquitectónica
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada