Idioma Moderno 4: Italiano

Datos xeráis

Código 613G03059
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 31,5 Teóricos
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos
  • 1,5 Prácticos

profesorado