Química Analítica 1

Datos xeráis

Código 610G01011
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 4 Teóricos ECTS
  • 2 Prácticos ECTS
Centro Facultade de Ciencias
Depto(s)
  • Química
plan de estudos