Técnicas de Estudo de Organismos Mariños

Datos xeráis

Código 485008
Curso 2018/2019
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 21 Teóricos
Créditos ECTS
  • 1 Teóricos ECTS
  • 2 Prácticos ECTS
Centro Facultade de Ciencias
Depto(s)
  • Bioloxía
  • Departamento profesorado mestrado
plan de estudos