Técnicas de Estudo do Medio Físico

Datos xeráis

Código 4533003
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1 Teóricos ECTS
  • 2 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Ciencias
Depto(s)
  • Física e Ciencias da Terra
plan de estudos