Logo da Universidade da Coruña

Patrimonio Bibliográfico Documental e Arquivística

Datos xeráis

Código 4521003
Curso 2019/2020
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 3 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Facultade de Humanidades e Documentación
Depto(s)
  • Humanidades
plan de estudos

profesorado

Aínda sen docencia asignada