Logo da Universidade da Coruña

Deseño e Construción de Plantas Industriais

Datos xeráis

Código 4497014
Curso 2017/2018
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 4 Teóricos ECTS
  • 2 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Politécnica Superior
Depto(s)
  • Enxeñaría Civil
plan de estudos