Logo da Universidade da Coruña

Xestión da Innovación/Dirección Integrada de Proxectos

Datos xeráis

Código 4497011
Curso 2017/2018
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS
  • 1,5 Prácticos ECTS
Guía Esta titulación dispón de guía docente
Centro Escola Politécnica Superior
Depto(s)
  • Empresa
  • Enxeñaría Civil
  • Enxeñaría Naval e Industrial
plan de estudos