Traballo Fin de Máster

Datos xeráis

Código 4489127
Curso 2019/2020
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Mestrado
Créditos ECTS
  • 6 Prácticos ECTS
Centro Facultade de Ciencias
Depto(s)
  • Bioloxía
plan de estudos