Logo da Universidade da Coruña

Fisioloxía dos Animais Acuáticos Cultivables

Datos xeráis

Código 4489104
Curso 2018/2019
Convocatoria 1º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 4,6 Teóricos ECTS
  • 1,4 Prácticos ECTS
Centro Facultade de Ciencias
Depto(s)
  • Bioloxía
  • Departamento profesorado mestrado
plan de estudos