Logo da Universidade da Coruña

O deporte na idade escolar

Datos xeráis

Código 437322
Curso 2017/2018
Convocatoria Anual RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 21 Teóricos
Créditos ECTS
  • 3 Teóricos ECTS