Logo da Universidade da Coruña

Traballo fin de Máster

Datos xeráis

Código 437207
Curso 2017/2018
Convocatoria 2º Cuadrimestre RD1393/2007
Carácter Obrigatorio
Tipo Traballo Fin de Mestrado
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 6 Prácticos ECTS