Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Eléctrica

2018/2019 · 240 créditos

Introdución

O Grao en Enxeñaría Eléctrica habilita para a profesión regulada de Enxeñeiro Técnico Industrial (Orde CIN/351/2009)

Ademais das saídas profesionais, desde a adaptación dos títulos ao Espazo Europeo de Educación Superior, este grao permite o acceso directo, entre outros, ao Mestrado de Enxeñaría Industrial (Orde CIN/311/2009), titulación académica que habilita para a profesión regulada de Enxeñeiro Industrial.

O estudo está verificado e publicado

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.463€
Prazas ofertadas para o curso 2018/2019
60

Por que estudar a titulación

O Grao en Enxeñaría Eléctrica é unha titulación con aplicación práctica na maior parte dos sectores da industria e a sociedade.

Adquirirás coñecementos sobre:

  • Xeración de enerxía: deseño de parques eólicos, plantas solares térmicas, ciclos combinados a gas, centrais hidráulicas…
  • Transporte de enerxía, liñas eléctricas, subestacións, centros de transformación…
  • Instalacións: climatización, novas formas de iluminación, domótica…
  • Motores eléctricos, transformadores…

Ofrecémosche unha formación adaptada ao mundo laboral:

  • Xuntanzas Tecnolóxicas: un achegamento de empresas de enxeñaría, institucións e estudantes.
  • Prácticas en empresas: completa a túa formación académica coa experiencia laboral.

É unha das titulacións con maior taxa de emprego, unha profesión cun amplo espectro de saídas profesionais, versátil e multidisciplinar, que se sitúa entre as máis demandadas polas empresas.

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2010/2011
Data última modificación/verificación ACSUG 29/07/2010
Data autorización Consello Xunta 11/11/2010
Data publicación autorización DOG 17/11/2010
Data publicación BOE de carácter oficial 16/03/2011
Data publicación plan estudos DOG 10/05/2011
Data publicación plan estudos BOE 18/04/2011