Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2019/2020 · 240 créditos

Introdución

O Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica proporciona ao alumno a capacidade de abordar o conxunto do proxecto de buques e artefactos oceánicos, desde embarcacións de recreo ata grandes estruturas offshore, incluíndo a totalidade do proceso de deseño e construción do casco, sistemas de propulsión e sistemas auxiliares. Ademais de en o campo do deseño e a construción naval, esta titulación abarca tamén o resto do sector marítimo: mantemento e reparación de buques, xestión portuaria, administración pública, investigación e desenvolvemento, náutica de recreo e competición, etc. É unha titulación cuxos profesionais están moi demandados, tanto dentro do propio sector como noutras especialidades da enxeñería, e cuxos egresados presentan unhas taxas de desemprego moi reducidas.

Este grao habilita para a profesión regulada de Enxeñeiro Técnico Naval (Orde ministerial CIN/350/2009) coas atribucións profesionais das especialidades de Estruturas Mariñas e de Propulsión e Servizos do Buque; así mesmo, e xunto co Mestrado en Enxeñería Naval e Oceánica ao cal pode accederse directamente desde esta titulación, habilita para a profesión regulada de Enxeñeiro Naval e Oceánico (Orde CIN/354/2009).

O estudo está pendente de verificación

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.463€
Prazas ofertadas para o curso 2019/2020
45

Por que estudar a titulación

Unha carreira sen paro… O grao en Enxeñería Naval e Oceánica é unha titulación que presenta unhas taxas de desemprego moi reducidas. Os graduados en Enxeñería Naval son profesionais moi demandados por un sector que se atopa en expansión, e tanto nacional como internacionalmente son titulados moi recoñecidos. Segundo datos do INE, a taxa de emprego dos antigos Enxeñeiros Navais e Oceánicos, é do 94.6 %, unha das máis altas de entre todas as licenciaturas universitarias. No caso dos nosos egresados do Grao de Enxeñería Naval e Oceánica, atópanse, unha gran maioría dos mesmos, empregados directamente en empresas e institucións do sector naval (estaleiros, navieras, enxeñerías, portos, sociedades de clasificación, administración, etc.), onde os graduados da Escola Politécnica Superior teñen unha gran reputación.

Totalmente integrada no sector empresarial….Pola súa estratéxica situación xeográfica, a escola Politécnica Superior de Ferrol, e por tanto a titulación, se haxa situada nunha comunidade autónoma (Galicia) e unha cidade (Ferrol), nos que o sector naval, en todos os seus aspectos, ten unha enorme importancia. Todos os partícipes do mesmo, desde o ámbito pesqueiro, o de deseño, construción e reparación naval, o militar, a administración civil ou as grandes instalacións portuarias, están presentes na rexión. Este feito favorece tanto a integración dos alumnos no devandito sector ao finalizar os seus estudos, como a realización de prácticas en empresas, visitas formativas e distintas xornadas técnicas impartidas por profesionais recoñecidos durante o desenvolvemento dos estudos. De feito, son moi numerosas as empresas e institucións do sector coas que a Escola Politécnica Superior mantén activos convenios de colaboración. Así mesmo, as actividades profesionais e de investigación realizadas polos docentes da titulación están intimamente relacionadas co tecido industrial, favorecendo a interacción Universidade – Empresa e permitindo aos alumnos coñecer de preto a investigación aplicada ao sector marítimo de primeiro nivel internacional, así como o uso de laboratorios punteiros durante a realización dos estudos.

Formación práctica en empresas… Poderás levar a cabo prácticas dentro dun amplo abano de empresas concertadas que abranguen practicamente todos os sectores da profesión.

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2013/2014
Data autorización Consello Xunta 05/12/2013
Data publicación autorización DOG 20/12/2013
Data publicación BOE de carácter oficial 11/03/2014